Proiectul programului de lucrări realizate cu beneficiarii de venit minim garantat din Lupeni a fost lansat în dezbatere publică

Home Administrație Proiectul programului de lucrări realizate cu beneficiarii de venit minim garantat din Lupeni a fost lansat în dezbatere publică
Proiectul programului de lucrări realizate cu beneficiarii de venit minim garantat din Lupeni a fost lansat în dezbatere publică

Primăria municipiului Lupeni a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre (HCL 43/2022) prin intermediul căruia urmează să fie adoptat Programul de lucrări publice de interes local executate în anul 2022 cu beneficiarii de venit minim garantat stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/ 2001.

”Ca în fiecare an, la propunerea Direcției Tehnice și a Direcței de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Lupeni se inițiază un proiect de hotărâre pentru aprobarea programului de acţiuni şi lucrări publice de interes local care să se execute cu beneficiarii de venit minim garantat în cursul anului 2022, program stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/ 2001. Am întocmit acest program având în vedere situația din anii precedenți, desigur el putând fi completat şi adaptat în funcţie de necesităţile şi situaţiile concrete cu care se va confrunta Municipiul Lupeni. Lucrările publice realizate în anii precedenţi cu beneficiarii programului social prevăzut de Legea nr. 416/ 2001 au fost benefice pentru localitatea noastră și vreau să le mulțumesc celor care au fost angrenași în aceste programe edilitare pentru că au acționat cu seriozitate în îndeplinirea lucrărilor primite”, a declarat primarul Lucian Resmeriță.

Pornind tocmai de la această realitate, în Programul de lucrări publice de interes local executate în anul 2022 cu beneficiarii de venit minim garantat au fost cuprinse o serie de lucrări edilitar-gospodărești, după cum urmează:

 1. Pentru perioada de primăvară – vară – toamnă:
 • întreţinerea şi asigurarea curăţeniei în cartierele Municipiului Lupeni;
 • întreţineri şi ecologizări în Staţiunea Turistică “Straja” Lupeni precum şi efectuarea unor lucrări de amenajare care nu presupun muncă calificată;
 • întreţinerea balustradelor podurilor şi podeţelor din Municipiul Lupeni;
 • întreţineri şi curăţiri de cimitire;
 • curăţire rigole străzi;
 • decolmatări de pâraie şi canale;
 • curăţiri de subsoluri;
 • zugrăvirea unor imobile;
 • întreţinerea şi asigurarea curăţeniei în zonele verzi;
 • toaletarea arborilor și arbuștilor;
 • văruirea pomilor din parcuri, străzi etc.;
 • amenajarea unor alei pietonale;

2. Pentru perioada de iarnă:

 • deszăpezirea/ măturarea trotuarelor, aleilor din toate parcurile Municipiului Lupeni;
 • deszăpezirea pentru asigurarea accesului în zone greu accesibile din municipiul Lupeni;
 • deszăpezirea/ măturarea în parcările Municipiului Lupeni;

Autoritățile locale au lansat acest proiect în dezbatere publică, astfel încât persoanele sau organizaţiile interesate pot face propuneri, sugestii, recomandări pe marginea proiectului de hotărâre. Acestea se primesc la sediul Primăriei Municipiului Lupeni – Registratură, pot fi transmise prin fax la numărul 0254/ 560515 sau în format electronic la următoarea adresă de e-mail: primaria@e-lupeni.ro, până în data de 17.03.2022, ora 14.00.