Finanțare europeană pentru proiectul ”Integritatea, etica și transparența – condiție esențială pentru o administrație eficientă”, la Primăria municipiului Lupeni

Home Administrație Finanțare europeană pentru proiectul ”Integritatea, etica și transparența – condiție esențială pentru o administrație eficientă”, la Primăria municipiului Lupeni
Finanțare europeană pentru proiectul ”Integritatea, etica și transparența – condiție esențială pentru o administrație eficientă”, la Primăria municipiului Lupeni

Banii europeni constituie pentru reprezentanții autorităților publice locale din municipiul Lupeni nu numai un motor de finanțare a investițiilor publice, ci și o importantă resursă de finanțare inclusiv pentru proiectele care vizează modernizarea administrației publice și a relației acesteia cu cetățenii.

În acest sens, luni, 28 martie 2022 a fost lansat la Lupeni, un nou proiect din categoria SIPOCA, pe Programul Operațional Capacitate Administrativă. Intitulat ”Integritatea, etica și transparența – condiție esențială pentru o administrație eficientă”, proiectul își propune, după cum informează chiar primarul Lucian Resmeriță, dezvoltarea și consolidarea capacității administrative a instituției prin eficientizarea activităților de prevenire și combatere a corupției în administrația publică locală, promovarea eticii și integrității pentru îmbunătățirea performanțelor în activitate, creșterea transparenței în procesul decizional, precum și îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali.

Lansarea oficială a acestui proiect a avut loc în foaierul Palatului Cultural Lupeni în prezența primarului Lucian Resmeriță, a viceprimarului Iacob Mesaroș, a echipei de proiect conduse de Neli Mesaroș, dar și a unor reprezentanți din grupul țintă al acestui proiect, respectiv angajați din cadrul Primăriei municipiului Lupeni. Aceștia urmează să participe în cadrul proiectului european ”Integritatea, etica și transparența – condiție esențială pentru o administrație eficientă”, la mai mult sesiuni de training în care vor fi abordate teme esențiale privind creșterea gradului de conștientizare a efectelor corupției în administrația publică, dar și privind implementarea măsurilor de prevenire a corupției și a indicatorilor de evaluare, inclusiv prin îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului și aleșilor locali în ceea ce privește măsurile anticorupție.

”Ne dorim nu doar modernizarea continuă a municipiului Lupeni, ci și așezarea întregului sistem de administrație publică pe criterii eficiente, performante, puse cu adevărat în slujba cetățeanului. Deja un prim set de măsuri au fost adoptate printr-un alt proiect european pe care l-am finalizat anul trecut, un proiect prin care am instituit o serie de proceduri clare la nivel administrativ, care să elimine practic din circuitul intern al documentelor care privesc relația cetățenilor cu administrația publică, orice fel de suspiciune privind posibile favoruri făcute de funcționarii Primăriei pentru un cetățean sau altul. Mergem mai departe acum și profitând de faptul că există fonduri europene nerambursabile care ne permit să continuăm instruirea angajaților Primăriei municipiului Lupeni și instituirea altor noi seturi de proceduri administrative, ne propunem să eliminăm orice risc de apariție a faptelor de corupție la nivelul administrației publice locale. Vrem să fim o administrație model și să facem toate lucrurile ca la carte și acționăm ca atare, învățând să avem funcționari publici nu doar competenți, ci și incoruptibili. Și vom reuși, inclusiv prin acest nou proiect pe POCU, acest lucru”, a declarat Lucian Resmeriță, primarul municipiului Lupeni.

Pentru implementarea proiectului ”Integritatea, etica și transparența – condiție esențială pentru o administrație eficientă”, Primăria municipiului Lupeni are la dispoziție un buget total de 414.703 lei, din care 497,55 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă europeană din Fondul Social European, 911,39 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă din Bugetul național, asigurată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar doar 8.294,06 lei este cota de cofinanțare care revine Municipiului Lupeni.

Proiectul urmează să se deruleze pe tot parcursul acestui an, termenul prevăzut pentru finalizarea acestuia fiind luna octombrie a anului 2022.