Activitate în ritm ascendent la CAR Unirea Petroșani și în anul 2021

Home Economie Activitate în ritm ascendent la CAR Unirea Petroșani și în anul 2021
Activitate în ritm ascendent la CAR Unirea Petroșani și în anul 2021

Cu o activitate nu doar constant apreciată de cei aproape 4000 de membri ai săi, dar și evidențiată de principalii indicatori economici și financiari înregistrați, Casa de Ajutor Unirea din Petroșani se înscrie în rândul instituțiilor financiare de profil cu o continuă creștere a capitalului de încredere și a interesului oamenilor din Valea Jiului, dar și din celelalte zone din regiunea de vest a țării în care operează.

În cadrul Conferinței anuale a CAR Unirea Petroșani, care a avut loc recent la Petroșani au fost evidențiate toate aceste realități în fața delegaților prezenți, rapoartele Comitetului Director fiind validate unanim și apreciate o dată în plus prin reconfirmarea Comitetului Director pentru un nou mandat de 4 ani la conducerea acestei prestigioase case de ajutor reciproc din țara noastră. Rapoartele prezentate de dr.ec. Rodica Costandoiu – președinte și, respectiv de ec. Violeta Ologu – director economic, relevă faptul că, în ciuda trecerii prin doi ani dificili, marcați de restricțiile impuse de criza sanitară, CAR Unirea Petroșani a reușit să-și mențină principalii indicatori economico-financiari în trend pozitiv, chiar dacă pandemia și-a pus accentul pe valoarea totală și volumul împrumuturilor care au înregistrat un firesc regres față de anii anteriori, ceea ce a făcut ca indicatorul de lichiditate să înregistreze, la finalul anului 2021, o cifră pe peste 4 ori mai mare decât țința stabilită. ”Chiar și în aceste condiții, nu s-a făcut rabat de la condițiile de acordare a împrumuturilor. Am acordat în continuare o atenție aparte aplicării sistemului de supraveghere CAREL, prin care s-a asigurat o evaluare corecta și fundamentata a indicatorilor financiari, facilitând-se luarea de măsuri operative. Iar acest lucru a făcut ca, în anul 2021, ca și în anii anteriori, CAR Unirea Petroșani să se încadreze în prima clasa de rating A, rating de performanța financiara 1, rating de risc 1, rating social 1, dar și pe un onorant loc 13 în ierarhia Caselor de Ajutor Reciproc din Regiunea Vest”, spune dr.ec. Rodica Costandoiu, președintele Casei.

Conducerea CAR Unirea Petroșani a acționat în același timp cu responsabilitate în vederea protejării fondurilor sociale ale membrilor, în condițiile instabilității pieței financiare naționale. Una din măsurile eficiente întreprinse în acest sens a fost aceea că fondul social al membrilor a fost remunerat în detrimentul capitalizării Casei pentru ca membrii să obțină un câștig echitabil și real pentru fondurile sociale.

Tot în contextul pandemiei, au fost implementate cu succes o serie de măsuri pentru protejarea membrilor. Astfel, au fost create posibilități alternative de plată, respectiv: plata on-line pe site-ul CAR, instalarea de POS-uri (pentru evitarea folosirii de bancnote), promovarea intensă a plăților prin virament bancar, intensificarea comunicării cu membri CAR prin mijloacele electronice, multe dintre solicitările acestora fiind soluționate fără prezenta lor fizică la ghișeu.

În altă ordine de idei, Comitetul Director al CAR Unirea s-a preocupat permanent de performanța sociala și protecția membrilor Casei. Bonificarea diferențiată a fondurilor sociale în funcție de mărimea acestora, de vechimea fiecărui membru și de participarea la realizarea veniturilor prin accesarea de împrumuturi (care în anul 2021 a atins un procent maxim de 7%), a încercat să contribuie la fidelizarea membrilor. În plus, consecventă principiului de solidaritate și întrajutorare a membrilor săi, CAR Unirea Petroșani a acționat și în anul 2021 prin acordarea de ajutoare nerambursabile oferite membrilor săi pentru evenimente speciale precum: căsătorie, nașterea unui copil sau aniversarea căsătoriei (la 25, 40 și 50 de ani). Directorul economic al Case, ec. Violeta Ologu arată că valoarea acestora depinde de vechimea membrului CAR și poate ajunge pana la 1.000 lei. Totodată, în cazul decesului membrului CAR (sau a soției/soțului ori a copilului), se acordă un ajutor nerambursabil care, de la 1 iulie 2021, poate fi de până la 4.000 lei, condiționat, de asemenea, de vechimea în CAR. Mai mult, în anul 2021, doi copii ai membrilor CAR Unirea Petroșani au beneficiat de bursele de studii oferite de Asociația CAR Regiunea Vest.

Dincolo de performanțele economico-financiare care mențin CAR Unirea în rândul instituțiilor financiare de profil cu cel mai mare capital de încredere, în opinia membrilor noului Comitet Director, prioritățile acesteia constau în atragerea de noi membri și în creșterea gradului de solicitări de împrumuturi. În acest context, după cum arată ec. Violeta Ologu, profitând și de interesul Uniunii Europene privind incluziunea socială şi combaterea sărăciei, CAR Unirea a dezvoltat un produs nou, Împrumutul EaSI, produs pe care îl consideră drept o soluție inteligentă, un sprijin real şi eficient, prin care membrii CAR își pot deschide sau dezvolta propria afacere generatoare de venituri. ”Împrumutul beneficiază de garanție EaSI in proporție de 80%. Este un instrument implementat de către Comisia europeană, prin intermediul EIF – Fondul European de Investiții, prin care se garantează împrumuturile pentru activități generatoare de venit. Accesul la această garanție ne ajuta să oferim credite în condiții foarte avantajoase de dobândă și garantare membrilor noștri care vor să înceapă sau să-și dezvolte o afacere. Aceasta a fost una dintre țintele noastre pentru anul 2021, an în care au fost acordate 16 împrumuturi în valoare de 1.174.000 lei. Ne propunem ca și în acest an, Împrumutul EaSI să fie unul din motoarele de creștere a activităților de creditare pe care le putem oferi membrilor noștri”, a declarat ec. Violeta Ologu.

În concluzie, apreciind că în ciuda ultimilor doi ani dificili de pandemie și în fața unui an cu multiple alte provocări, CAR Unirea Petroșani a reușit să adopte o Strategie cu măsuri coerente, corecte și eficiente pentru membrii săi, președintele Casei – dr.ec. Rodica Costandoiu mulțumește tuturor membrilor pentru încredere, pentru colaborare și pentru spiritul de întrajutorare, toate acestea constituind argumentele unei activități bune și care deschid perspective la fel de bune pentru acest an și pentru cei care vor urma.