Seminar cu impact în revizuirea normelor de proiectare EUROCODE, în organizarea INCD-INSEMEX Petroșani

Home Economie Seminar cu impact în revizuirea normelor de proiectare EUROCODE, în organizarea INCD-INSEMEX Petroșani
Seminar cu impact în revizuirea normelor de proiectare EUROCODE, în organizarea INCD-INSEMEX Petroșani

Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă (INSEMEX) Petroșani va fi gazdă a unui seminar internațional, având ca temă principală ”Proiectarea la robustețe a structurilor în cadre din oțel și compuse oțel-beton”. Evenimentul este organizat în colaborare cu Facultatea de Construcții de la Universitatea Politehnică Timișoara, AICPS, fiind susținut de Research Fund for Coal&Steel (Fondul de Cercetare pentru Cărbune și Oțel), în baza unui program european de cercetare.

Potrivit directorului general al INCD-INSEMNEX Petroșani, dr.ing. George Artur Găman, seminarul prezintă suportul tehnic și recomandările practice elaborate în cadrul unui Proiect European de diseminare, împreună cu un manual de proiectare (acesta constituind prima tentativă de normare a proiectării pentru robustețe) și mai multe exemple de calcul. ”Seminarul acoperă proiectarea clădirilor pentru acțiuni accidentale identificate și neidentificate, iar exemplele de calcul includ structuri în cadre din oțel și compuse oțel-beton amplasate în zone seismice și neseismice. Robustețea structurală este o caracteristică esențială în materie de siguranță la proiectarea clădirilor pentru evenimente excepționale. În ultimii ani s-au desfășurat cercetări ample pentru creșterea robusteții și reducerea riscului de colaps progresiv. Acest lucru a permis dezvoltarea unor metode de proiectare de diferite niveluri de complexitate, dintre care unele vor fi incluse în versiunile revizuite ale normelor de proiectare EUROCODE”, a declarat dr.ing. George Artur Găman.

Proiectul Failnomore, Reducerea riscului de colaps progresiv la structuri în cadre din oțel și compuse oțel-beton în cazul producerii unor acțiuni accidentale, este implementat de un consorțiu internațional de 16 parteneri și finanțat printr-un program RFCS (UE).

În cadrul acestui seminar, la INCD-INSEMEX Petroșani vor conferenția:

  • Academicianul Dan DUBINĂ, responsabil din partea UP Timișoara în proiect;
  • Prof. Jean-Francois DEMONCEAU, de la Universitatea din Liege, coordonator de proiect;
  • Prof. Florea DINU, de la UP Timișoara;
  • Dr. ing. Emilian GHICIOI, Director Tehnic al INSEMEX Petroșani;
  • Prof. Florea DINU, de la UP Timișoara;
  • S.l.dr.ing. Ioan MĂRGINEAN, de la UP Timișoara;
  • Drd.ing. Jakab DOMINIQ, de la UP Timișoara

Proiectului urmărește, în același timp, valorizarea rezultatelor obținute în colaborarea dintre Universitatea Politehnică din Timișoara și INCD-INSEMEX Petroșani în alte proiecte finanțate UEFISCDI, cum sunt, spre exemplu: SAFE-WALL 2020-2022, FRAMEBLAST 2017-201 sau CODEC 2012-2016.

Seminarul de la Petroșani va avea loc în data de 5 mai 2022, de la ora 9,00 iar participarea celor interesați este gratuită și se poate face inclusiv de la distanță, prin intermediul platformei zoom. Pentru înscriere și detalii suplimentare privind acest eveniment, puteți accesa linkul: ct.upt.ro/centre/cemsig/failnomore.