Consiliul județean Hunedoara / Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Home Anunțuri Consiliul județean Hunedoara / Anunț public privind decizia etapei de încadrare
Consiliul județean Hunedoara / Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Lucrări de reparații în regim de urgență la DJ 687 G: zid de sprijin și corp drum pe sectoarele km 8 + 200 – km 9 + 000”, km 11 + 000 – km 11 + 020 și podețe km 11 + 600, km 12 + 300, km 12 + 500”, propus a fi amplasat în comuna Densuș, satele Densuș și Ștei, județul Hunedoara, titular CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Hunedoara din Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, în zilele de luni până joi, între orele 8 – 16,30 si vineri intre orele 8 – 14, precum și pe adresa de internet apmhd.anpm.ro.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț.

Data afișării anunțului pe site: 20.04.2022