Ultimul pas legislativ pentru finalizarea lucrărilor la barajul de la Mihăileni a fost adoptat

Home Economie Ultimul pas legislativ pentru finalizarea lucrărilor la barajul de la Mihăileni a fost adoptat
Ultimul pas legislativ pentru finalizarea lucrărilor la barajul de la Mihăileni a fost adoptat

Printr-o Hotărâre de Guvern adoptată în aceste zile a fost aprobat amplasamentul și declanșează procedurile de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Acumularea Mihăileni pe râul Crişul Alb, judeţul Hunedoara”.

Prefectul județului Hunedoara, Petru Călin Marian, a declarat că actul normativ constituie ultima etapă a posibilității de finalizare a lucrărilor și prevede declanșarea procedurii de expropriere a unui număr de 142 de imobile situate pe amplasamentul acestei lucrări, situate pe o suprafață totală de 163.335 mp. Suma necesară despăgubirii proprietarilor este de 219.981 lei şi se alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului, pe anul 2022.

Intrarea în exploatare a barajului de la Mihăileni va asigura necesarul de apă pentru locuitorii şi gospodăriile din zona Brad şi Crişcior, va produce energie electrică şi va apăra împotriva inundaţiilor o importanţă suprafaţă de terenuri agricole din lunca râului Crişul Alb pe sectorul Mihăileni – Vaţa, prin atenuarea viiturilor.