Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” din Petroșani readuce înapoi respectul pentru meserii !

Home Educație Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” din Petroșani readuce înapoi respectul pentru meserii !
Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” din Petroșani readuce înapoi respectul pentru meserii !

Săptămâna trecută au început, în toată țara, acțiunile de promovare a ofertelor educaționale din învățământul preuniversitar, pentru anul școlar 2022-2023. În Valea Jiului, liceele cu clase de învățământ profesional, liceal, cu forme de învățământ de zi, seral și clase de tip ”A doua șansă” s-au dovedit a fi cele mai active în ceea ce privește promovarea noilor oferte de școlarizare.

Spre exemplu, profesorii Liceului Tehnologic ”Dimitrie Leonida” din Petroșani au fost prezenți la toate unitățile de învățământ gimnazial din Petroșani, Petrila, Vulcan și Aninoasa. Aceștia le-au prezentat tinerilor care, peste scurt timp, vor deveni absolvenți ai claselor a VIII-a, avantajele pe care le presupune înscrierea, în vederea admiterii, pentru profilurile de învățământ profesional-dual și liceal din oferta acestei unități de învățământ tehnic ai cărei absolvenți și-au găsit, de-a lungul timpului, într-o proporție de aproape 100%, un loc potrivit pregătirii lor, pe piața muncii, atât în țară cât și în străinătate.

Potrivit ofertei de școlarizare din anul școlar 2022-2023, Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” din Petroșani pune la dispoziția absolvenților de gimnaziu, 24 de locuri în cele două clase de liceu zi, având profil de Tehnician proiectant CAD (12 locuri) și Tehnician în transporturi (12 locuri). Cea mai generoasă ofertă de școlarizare de la acest liceu industrial de tradiție din Valea Jiului este, desigur, cea pentru școala profesională, acolo unde elevii pot învăța o meserie în cele mai atractive profiluri de pe piața muncii. Astfel, 24 de locuri sunt disponibile pentru profilul Mecanic auto (unde elevii înscriși pot urma inclusiv școala de șoferi, la fel ca și cei înscriși la clasa de Liceu, cu profil Tehnician Transporturi), 12 de locuri pentru calificarea Frizer-Coafor-Manichiurist-Pedichiurist, alte 12 locuri pentru calificarea Electrician exploatare centrale, stații și rețele electrice. De asemene, Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” din Petroșani este singurul din Valea Jiului care dispune și de două clase destinate învățământului special, în care 12 elevi cu cerințe educaționale speciale (CES) se pot pregăti pentru obținerea unei calificări în domeniul Lăcătuș mecanic prestări servicii (6 locuri) sau Confecționer produse Textile (6 locuri). Nu este lipsit de interes faptul că elevii care se înscriu în cadrul claselor de învățământ profesional beneficiază și de o bursă de studiu de 200 de lei/lună, pe toată perioada școlarizării.

Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” din Petroșani oferă, în același timp, locuri pentru pregătire postliceală, în cadrul Școlii de Maiștri (pentru specializările Maistru mecanic, respectiv Maistru construcții civile, industriale și agricole) sau în Cadrul Școlii Postliceale (pentru specializările Transporturi – Tehnician diagnostic auto, Protecția Mediului – Tehnician laborant pentru protecția calității mediului, Informatică – Administrator rețele locale și de comunicații). La Școala Postliceală și șa Școala de Maiștri se pot înscrie absolvenți de liceu, cu sau fără diplomă de Bacalaureat.

Tot aici, sunt disponibile 4 specializări pentru cursurile de învățământ liceal seral (clasele IX-XIII), respectiv: Tehnician operator tehnică de calcul, Tehnician proiectant CAD, Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, Tehnician instalații electrice.

De asemenea, Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” vine în întâmpinarea adulților cu vârsta de peste 14 ani care, din diferite motive, au abandonat școala, oferindu-le șansa de a urma cursurile claselor de învățământ primar (clasele I-IV condensate la 2 ani), învățământ secundar inferior (echivalentul învățământului de 10 clase, condensat în 4 ani de studiu.

Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” din Petroșani readuce înapoi respectul pentru meserii !