Punct permanent de colectare a deșeurilor voluminoase, la Vulcan

Home Administrație Punct permanent de colectare a deșeurilor voluminoase, la Vulcan
Punct permanent de colectare a deșeurilor voluminoase, la Vulcan

Consiliul local al municipiului Vulcan aprobat înființarea unui punct permanent de colectare a deșeurilor voluminoase pe raza acestei localități. Primarul Cristian Merișanu, inițiator al proiectului de hotărâre, apreciază că măsura era mai mult decât necesară, în contextul în care s-a constatat că foarte mulți cetățeni depun în prezent astfel de deșeuri, constând în mobilier vechi, saltele ș.a. la containerele din punctele gospodărești de pe raza localități, care sunt rezervate exclusiv depunerii selective a deșeurilor menajere și a celor reciclabile.

Noul punct de colectare al deșeurilor voluminoase speciale a fost stabilit pe platforma de pe strada Avram Iancu nr. 5, în perimetrul care a mai avut destinații similare în perioada în care serviciul de salubritate era gestionat de o societate aparținând administrației locale de la Vulcan, în cartierul Colonia de Jos. Aici, în scurt timp, după punerea în funcție a noului punct de colectare a deșeurilor speciale de pe raza municipiului Vulcan, toți cetățenii și/sau firmele locale care au deșeuri de altă natură decât cele menajere sau reciclabile, vor putea să le aducă în vederea depozitării conforme cu normele de mediu.

Potrivit art. 14 alin. (6) din Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului public de salubrizare din județul Hunedoara, la care municipalitatea din Vulcan este parte, aici vor fi aduse deșeurile voluminoase care, din cauza dimensiunilor mari (mobilier, obiecte de uz casnic, deșeuri de echipamente electronice etc), nu pot fi colectate prin sistemul comun de colectare a deșeurilor municipale și vor fi colectate periodic și transportate, de către operatorul serviciului de salubrizare, care prestează activitatea în zona respectivă de colectare (Supercom SA – în municipiul Vulcan și regiunea Văii Jiului), la cel mai apropiat centru de colectare deșeuri voluminoase pus la dispoziția UAT sau situat în incinta stației de transfer, după un program de frecvență trimestrială stabilit de către autoritățile administrației publice locale și comunicat populației și operatorilor economici în mass-media.