Colegiul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Petroșani / Comunicat de presă lansare proiect ”SAFE-Sănătatea apărată ferm și eficient”

Home Educație Colegiul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Petroșani / Comunicat de presă lansare proiect ”SAFE-Sănătatea apărată ferm și eficient”
Colegiul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Petroșani / Comunicat de presă lansare proiect ”SAFE-Sănătatea apărată ferm și eficient”

Comunicat de presă

Titlul proiectului: „SAFE – Sănătatea apărată ferm și eficient” 

Beneficiar: Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Petroșani

Scopul proiectului: Sprijinirea unității de învățământ preuniversitar de stat, Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Petroșani, pentru gestionarea situației cauzate de riscul de infecție cu virusul SARS-Cov-2, prin asigurarea echipamentelor și a resurselor materiale indispensabile pentru a putea aplica măsurile sanitare și de protecție minime  în anul calendaristic 2022. 

Rezultate așteptate: Asigurarea unei infrastructuri funcționale și a resurselor materiale indispensabile pentru a putea aplica măsurile sanitare și de protecție minime în unitatea școlară pe perioada pandemiei COVID-19. Proiectul contribuie la indicatorul de rezultat al POIM 2S130 – Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de  SARS-COV-2. 

Valoarea totală a proiectului: finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 510.479,97 lei, 100% din fondul FEDR 

Durata proiectului: 01.04.2022-31.01.2023. 

Cod SMIS 2014+    148769

Proiect cofinanțat din FEDR REACT-EU prin Programul Operaţional
Infrastructură Mare 2014-2020

Date de contact: Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Petroșani, str.22
Decembrie, nr.6, jud.Hunedoara, tel/fax: 0254.542482,
e-mail: gsdlpetrosani@yahoo.com/ www.leonida-petrosani.ro