Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat în consultare publică Programul Operațional ”Tranziție Justă”

Home Economie Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat în consultare publică Programul Operațional ”Tranziție Justă”
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat în consultare publică Programul Operațional ”Tranziție Justă”

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) pune în consultare publică Programul Operațional Tranziția Justă (POTJ), care a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de investiții definite la nivelul planurilor teritoriale pentru o tranziție justă (PTTJ), elaborate pentru județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș, teritorii identificate în anexa D a Raportului de țară aferent anului 2020 pentru a fi sprijinite din Fondul pentru o Tranziție Justă în perioada 2021 – 2027.

Cu o alocare totală de 2,53 miliarde de euro, din care 2,13 miliarde euro fonduri europene, programul vine să sprijine dezvoltarea sustenabilă a antreprenoriatului, pentru a se crea noi locuri de muncă durabile și cu un nivel atractiv de salarizare, în județele cele mai afectate de implementarea măsurilor prin care România își va îndeplini angajamentul de tranziție la neutralitatea climatică.

Dincolo de sprijinirea activităților economice productive în vederea creșterii competitivității și capacității economiilor locale, vor fi adoptate măsuri prin care se va asigura accesul populației la programe de calificare / recalificare, precum și la servicii de asistență și măsuri de incluziune activă, prioritare fiind nevoile persoanelor cu pregătire medie sau de bază, pentru care ocuparea locurilor de muncă va fi mai dificilă.

„Este un program prin care vom scoate din stagnare economică mai multe zone defavorizate sau microregiuni mai greu accesibile ale României. În final, sănătatea și calitatea vieții oamenilor din aceste județe se va îmbunătăți semnificativ. Mai mult, impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică a teritoriului va fi atenuat”, a transmis ministrul Marcel Boloș.

Tranziția la neutralitatea climatică este favorizată în egală măsură și de investiții care îmbunătățesc calitatea vieții și combat sărăcia energetică. Pentru a răspunde acestei deficiențe, POTJ va sprijini instalarea de panouri fotovoltaice / fototermice la nivel de gospodărie, ca o primă etapă în vederea creării comunităților de energie. Alături de necesitatea alimentării durabile cu energie electrică și căldură a locuințelor, programul va sprijini și extinderea transportului inter-urban verde.

Toate investițiile POTJ vor contribui la tranziția la o economie cu emisii reduse de carbon (2050) și la atingerea țintelor de mediu aferente.

Programul Operațional Tranziția Justă poate fi consultat aici — https://bit.ly/3zKBQ55.

Propuneri și recomandări pe marginea sa pot fi trimise la adresa de e-mail potj@mfe.gov.ro, până la 28 iunie 2022, ora 15:00.