Câteva motive pentru a alege să devii student la Facultatea de Mine a Universității din Petroșani

Home Educație Câteva motive pentru a alege să devii student la Facultatea de Mine a Universității din Petroșani
Câteva motive pentru a alege să devii student la Facultatea de Mine a Universității din Petroșani

Până de curând, pe fondul regresului înregistrat în statele europene de industria extractivă a cărbunelui, pentru un absolvent de liceu ar fi fost destul de greu de înțeles rațiunile pentru care merita să devină student al unei facultăți de mine. Chiar și așa, în ultimele decenii, la Universitatea din Petroșani, Facultatea de Mine s-a bucurat în continuare de interes din partea studenților și masteranzilor, care au privit în alegerea loc dincolo de aparențe.

Cu deplina convingere că pentru a evolua avem nevoie de minerit și pentru a face un minerit ”ca la carte” avem nevoie de specialiști, Facultatea de Mine a Universității din Petroșani își continuă misiunea de formare a unor specialiști cu pregătire superioară în cadrul specializărilor pe care le pune la dispoziția viitorilor săi studenți și pentru sesiunea de admitere în noul an universitar 2022-2023. Potrivit decanului Facultății de Mine, conf.univ.dr.ing. Csaba Lorinț, nu mai puțin de 4 discipline cu 6 specializări se regăsesc în oferta academică propusă de Universitatea din Petroșani pentru studii de licență, cu peste 200 de locuri disponibile (din care jumătate finanțate de la bugetul de stat) pentru sesiunea de admitere din iulie 2022, după cum urmează:

 • MINE PETROL ȘI GAZE – INGINERIE MINIERĂ. 
  Programul de studii in Inginerie Minieră își propune pregătirea de specialiști în domeniile exploatării și valorificării substanțelor minerale utile, alegerii metodelor optime de deschidere, pregătire și exploatare a zăcămintelor de substanțe minerale utile dar și închiderii și ecologizării perimetrelor miniere.
  Pentru această specializare sunt disponibile 47 de locuri fără taxă (la care se adaugă câte unul pentru absolvenții din comunitățile de rromi, din comunitățile rurale și din sistemul de protecție socială și alte 4 pentru românii de pretutindeni) și alte 53 de locuri cu taxă (la care se adaugă încă 3 pentru românii de pretutindeni).
  Ionuț Predoiu se numără printre absolvenții acestei specializări, iar în prezent ocupă o funcție de consilier al secretarului de stat din Ministerul Energiei. ”Din perspectiva absolventului celor 3 cicluri universitare corespunzătoare specializării Inginerie Minieră și pentru că pe viitor este prevăzută extinderea exploatării diverselor zăcăminte de substanțe minerale și roci utile pe teritoriul României, consider oportună alegerea acestui program de studii de către absolvenții de liceu”, a declarat dr.ing. Ionuț Predoiu.
 • INGINERIE CIVILĂ – CONSTRUCȚII MINIERE.
  Programul de studii are ca scop formarea de ingineri în domeniul ingineriei civile, cu abilități în organizarea și conducerea procesului de execuție, exploatare și întreținere a construcțiilor subterane (lucrări miniere, hidrotehnice, căi de comunicații, tuneluri, metrouri, pasaje subterane) și de suprafață.
  Pentru această specializare sunt disponibile 25 de locuri fără taxă (la care se adaugă unul pentru absolvenții din comunitățile rurale și alte 2 pentru românii de pretutindeni) și alte 21 de locuri cu taxă (la care se adaugă încă 1 pentru românii de pretutindeni).
  Ovidiu Nemeș, în prezent inginer proiectat construcții la compania Archi Studio este absolvent al acestei specializări. ”Privesc în urmă la anii de facultate cu nostalgie și emoție, iar câteodată aș vrea să retrăiesc bucuria de a scotoci prin cărți pentru dezvoltarea diferitelor teme de proiect. Anii de studenție mi-au oferit dincolo de pregătirea academică solidă și posibilitatea de a lega prietenii prețioase, iar faptul că am avut parte de profesori profesioniști mereu gata să ne răspundă la nelămuriri, să ne dea sfaturi și la nevoie să ne ofere ajutor, nu face altceva decât să-mi mărească stima pentru întregul colectiv”, a declarat ing. Ovidiu Nemeș.
 • INGINERIA MEDIULUI – INGINERIA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE.
  Acest program de studii are o prioritate deja demonstrată pe piața muncii. Problemele diverse de inginerie și protecție a mediului cu care se confruntă tot mai acut agenții economici pot, trebuie și sunt rezolvate de absolvenții acestei specializări. programul susține de asemenea, prin specialiștii pe care-i formează, elaborarea și proiectarea soluțiilor privind operaționalizarea tehnologiilor, echipamentelor și controlului poluării mediului, prin respectarea legislației tot mai riguroase în acest domeniu.
  Pentru această specializare sunt disponibile 25 de locuri fără taxă (la care se adaugă câte unul pentru absolvenții din comunitățile de rromi și din comunitățile rurale și alte 2 pentru românii de pretutindeni) și alte 29 de locuri cu taxă (la care se adaugă încă 1 pentru românii de pretutindeni).
  După finalizarea studiilor academice la acest profil al Facultății de Mine de la Petroșani, Bianca Părău lucrează acum ca Șef Departament Relații Internațional la compania JG Ingenieros SA din Barcelona. ”În Ingineria și protecția mediului în industrie te poți regăsi pe tine ca student, ca om și ca specialist așa cum eu, inginerul și expertul de azi, m-am regăsit fără a conștientiza poate prea bine de la început acest aspect. Studiind această specializare de la Facultatea de Mine din Petroșani poți fi colegul meu, ca expert în mediu. Te aștept… mergi și învață, pentru că vei vedea că merită și că vei fi răsplătit prin satisfacția profesională dar și financiară!”, a declarat ing. Bianca Părău.
 • INGINERIE INDUSTRIALĂ – INGINERIE ȘI MANAGEMENT.
  INGINERIA SECURITĂȚII ÎN INDUSTRIE.
  Acest program de studii de licență formează specialiști în domeniul asigurării securității și sănătății în muncă și a siguranței proceselor și echipamentelor industriale. Absolvenții își pot desfășura activitatea în domeniul ingineriei securității industriale, al sănătății și securității ocupaționale, în cercetarea fundamentală cu caracter aplicativ.
  Pentru această specializare sunt disponibile 31 de locuri fără taxă (la care se adaugă câte unul pentru absolvenții din comunitățile de rromi, din comunitățile rurale și din sistemul de protecție socială și alte 4 pentru românii de pretutindeni) și alte 10 de locuri cu taxă (la care se adaugă încă 2 pentru românii de pretutindeni).
  Victor Gabriel Vasilescu, absolvent al acestei specializări este în prezent coordonator Serviciu extern Prevenire-Protecție la compania Global Consultyng SRL. ”Domeniul securității și sănătății în muncă a suferit modificări semnificative în ultimele decenii. Astfel s-a impus companiilor să acorde securității și sănătății profesionale o importanță mai mare ca oricând, iar acest program de licență conține cele mai recente informări de care au nevoie viitorii specialiști care vor practica această profesie, adaptate atât la nivel național cât și internațional la schimbările tehnologice rapide”, a declarat ing. Victor Gabriel Vasilescu.
 • INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL AFACERILOR. Extensia universitară Deva. 
  Activitatea didactică pentru această specializare se derulează la Centrul Teritorial Deva al Universității din Petroșani (în clădirea Liceului ”Grigore Moisil”). Studiile Ingineria și Managementul Afacerilor te formezi ca inginer cu viziune de afaceri și potențial de valorificare a oportunităților din mediul afacerilor industriale.
  Pentru această specializare sunt disponibile 25 de locuri fără taxă (la care se adaugă unul pentru absolvenții din comunitățile rurale) și alte 4 de locuri cu taxă.

Dincolo de toate acestea, există și o serie de alte motive semnificative pentru a alege această facultate. Rectorul Universității din Petroșani, prof.univ.dr.ing. Radu Sorin arată că istoria Facultății de Mine se confundă practic, în integralitatea sa, cu istoria Universității din Petroșani. ”În anul 1948, la înființare, Institutul Cărbunelui Petroșani avea în structura sa o singură facultate, Exploatarea și Prepararea Zăcămintelor de Cărbuni. Anul universitar 1957-1958 marchează schimbarea denumirii acestei facultăți în Facultatea de Mine. Industrializarea economiei și concentrarea pe exploatarea rezervelor miniere naționale au însemnat o continuă dezvoltare a Facultății de Mine, atât în planul bazei materiale didactice, cât mai ales în ceea ce privește corpul profesoral și promoțiile tot mai mari de absolvenți. După anul 1990, mutațiile intervenite la nivelul întregii societăți românești au impus strategia diferențierii, dar universitatea noastră a reușit să-și conserve competențele și calitatea procesului didactic în domeniul minier, diversificându-și continuu oferta educațională. Timpul ne-a demonstrat că nu am greșit, deoarece vedem astăzi, din nou, un interes crescut față de exploatarea resurselor minerale în Europa și în lume, pe fondul crizei energetice globale cu care se confruntă statele lumii. Vedem cu toții că, în prezent, la nivel european și global, pe fondul provocărilor generate de criza energetică, exploatarea judicioasă a resurselor naționale, inclusiv a celor considerate până de curând nerentabile pentru exploatare, revine în atenția statelor, în paralel cu identificarea altor resurse care pot fi extrase din mări și oceane  sau chiar din spațiul cosmic. Toate aceste provocări implică nevoia de specialiști în domeniul industriei miniere și conexe, dar și nevoia elaborării de studii de cercetare privind aceste domenii de activitate, fapt care deschide o nouă eră în abordarea temelor științifice ale ingineriei în mileniul al III-lea. Amintesc aici, spre exemplu, că Universitatea din Petroșani va participa la un studiul complex de cercetare, derulat împreună cu Universitatea din Freiburg (Germania), pe un program internațional de cercetare Orizont 2020, care vizează oportunitatea exploatării resurselor minerale din spațiul cosmic, o temă care până nu demult ar fi fost considerată doar un subiect științifico-fantastic”, a declarat rectorul Universității din Petroșani, prof.univ.dr.ing. Radu Sorin.

În opinia acestuia, alte câteva motive argumentează decizia absolvenților care manifestă interes pentru înscrierea la Facultatea de Mine din Petroșani, dar și la specializările propuse de celelalte două facultăți din componența sa (despre care vom vorbi într-un alt articol). Acestea sunt:

 • evaluarea instituțională ARACIS cu ”Grad de Încredere Ridicat”;
 • campusul studențesc care dispune de 600 de locuri de cazare amplasate în 5 cămine studențești care oferă condiții excelente de cazare în camere de 2 sau 3 persoane, camere de tip garsonieră, cu tarife ce pornesc de la 180 lei/lună.
 • cele circa 450 de burse de studiu pentru performanță și merit, circa 150 de burse pentru studenții basarabeni de origine română și circa 400 de burse sociale sau de ajutor ocazional, având valori cuprinse între 580 de lei și 1.200 de lei.
 • programele de mobilitate Erasmus+ care oferă, anual, pentru circa 70 de studenți ai Universității din Petroșani oportunitatea de mobilitate de studiu sau un stagiu de practică cu finanțare europeană în țări ale UE.