Studenții Universității din Petroșani vor face practică la Direcția de Asistență Socială din Deva

Home Educație Studenții Universității din Petroșani vor face practică la Direcția de Asistență Socială din Deva
Studenții Universității din Petroșani vor face practică la Direcția de Asistență Socială din Deva

Studenții Universității din Petroșani, înscriși la Facultatea de Științe, care urmează programul de studiu Asistență Socială vor desfășura și în acest an practica de specialitate în cadrul Direcției de Asistență Socială Deva, ca urmare a unui parteneriat încheiat între cele două instituții, în luna iunie 2022. Potrivit reprezentanților Universității din Petroșani, colaborarea între Direcția de Asistență Socială Deva și Universitatea din Petroșani a fost încheiată pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitate de prelungire.

Practica de specialitate este parte componentă a procesului de învățământ și are ca țintă aplicabilitatea cunoștințelor teoretice în activitatea practică.

Conform parteneriatului, obiectivele urmărite de studenți pe perioada desfășurării activității practice vor avea în vedere următoarele componente:

  • familiarizarea studenților cu metodologia de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială Deva, legislația aplicabilă în domeniul asistenței sociale, precum și procedurile de prevenire și intervenție utilizate în asistența socială
  • categoriile de beneficiari ai serviciilor sociale și identificarea nevoilor și problemelor acestora
  • măsurile și acțiunile întreprinse de către DAS Deva în rezolvarea problemelor de asistență socială, în vederea îmbunătățirii și creșterii calității vieții beneficiarilor
  • analiza documentelor și a instrumentelor de lucru utilizate la întocmirea dosarelor de cazuistică socială
  • elaborarea și utilizarea în practică a unor instrumente de investigație socială (evaluări sociale inițiale, anchete sociale, planuri de intervenție, planuri de management de caz etc.)