Consiliul județean Hunedoara se reunește în 14 iulie 2022 în ședință extraordinară

Home Administrație Consiliul județean Hunedoara se reunește în 14 iulie 2022 în ședință extraordinară
Consiliul județean Hunedoara se reunește în 14 iulie 2022 în ședință extraordinară
Consiliul Județean Hunedoara este convocat în ședință extraordinară, în data de 14 iulie, ora 14.00, desfășurată în sistem videoconferință, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici (actualizare) pentru obiectivul de investiții: „Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a Sitului Arheologic Sarmizegetusa Regia – Terasa X din cadrul sitului arheologic UNESCO Sarmizegetusa Regia, Munții Orăștiei, jud.Hunedoara”;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Intrare forul lui Traian din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa”;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului, a valorii maxime eligibile și a cheltuielilor aferente proiectului ”Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a sitului arheologic Sarmizegetusa Regia – Terasa X din cadrul sitului arheologic UNESCO Sarmizegetusa Regia, Munții Orăștiei, jud. Hunedoara” în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV – Coeziunea socială și teritorială, Componenta C11 – Turism și cultură, Investiția I1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, Modernizarea/reabilitarea siturilor turistice, fonduri europene aferente PNRR;
4. Proiect de privind aprobarea depunerii proiectului, a valorii maxime eligibile și a cheltuielilor aferente proiectului „Intrare Forul lui Traian din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa,” în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV – Coeziunea socială și teritorială, Componenta C11 – Turism și cultură, Investiția I1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, Modernizarea/reabilitarea siturilor turistice, fonduri europene aferente PNRR;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara la organizarea unei etape din cadrul ”Campionatului Național de Viteză în Coastă 2022”;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2022, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget;
7. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2021, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2022;
8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.92/2022 privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Intrare Forul lui Traian din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa, nr.102, Sarmizegetusa, comuna Sarmizegetusa, județul Hunedoara”.
Documentele de ședință pot fi consultate pe site-ul instituției www.cjhunedoara.ro, la secțiunea Ședințe CJH.