Comunicat de presă / Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru completarea și dezvoltarea Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara

Home Anunțuri Comunicat de presă / Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru completarea și dezvoltarea Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara

Consiliul Județean Hunedoara, în calitate de beneficiar, derulează proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru completarea și dezvoltarea Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”, cod SMIS 150885, derulat prin Ministerul Investiții și Proiectelor Europene – Programul Operațional Infrastructură Mare.

La nivelul județului Hunedoara, sunt necesare investiții complementare al Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor existent, pentru dezvoltarea unei infrastructuri de gestionare a deșeurilor în condiții de management eficient al resurselor, prin colectarea, tratarea și valorificarea deșeurilor și care să asigure totodată, creșterea standardului de viață al populației și îmbunătățirea calității factorilor de mediu din județ.

Proiectul are ca obiectiv general elaborarea documentațiilor tehnico-economice necesare, în vederea obținerii finanțării proiectului de investiții ce vizează completarea și dezvoltarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Hunedoara.

Principalele rezultate realizate prin proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru completarea și dezvoltarea SMID Hunedoara”, vor fi prin elaborarea următoarelor documente: Studiul de fezabilitate, Analiză cost-beneficiu, Planul de achiziții pentru implementarea proiectului, Evaluarea impactului asupra mediului, Analiză instituțională, Cerere de Finanțare, Documentațiile de atribuire pentru contractele de servicii, furnizare echipamente și lucrări.

Proiectul are o valoare totală de 7.148.630,98 lei, din care, valoarea confinanțării UE este de 6.076.336,33 lei. Contribuția proprie a Consiliului Județean Hunedoara se ridică la 142.972,61 lei, reprezentând cofinanțarea de 2% din valoarea proiectului, iar diferența de 929,322.04 lei este susținută de la Bugetul de Stat.

Perioada de implementare a Proiectului este de 52 luni, respectiv între data 12.07.2019 și data 31.10.2023, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Date de contact: Consiliul Județean Hunedoara, Bdul 1 Decembrie 1918, Nr. 28, tel. 0254 211 350,
www.cjhunedoara.ro