Consiliul județean Hunedoara / Anunț consultare publică proiect HCJ

Home Anunțuri Consiliul județean Hunedoara / Anunț consultare publică proiect HCJ
Consiliul județean Hunedoara / Anunț consultare publică proiect HCJ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se supune consultării publice:

1. ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor CMID Bârcea Mare, județul Hunedoara și a încheierii unui act adițional la contractul nr. 20110/2018 de delegare prin concesiune a Serviciului de operare și administrare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor CMID Bârcea Mare, județul Hunedoara”. 

Proiectul de hotărâre va fi afișat în data de 19.09.2022 și poate fi consultat la Centrul de Informare a Cetăţeanului, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, din Deva, str. 1 Decembrie, nr. 28, jud. Hunedoara sau pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara, la adresa de internet: www.cjhunedoara.ro.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, cu referire la acest proiect de hotărâre, se pot depune în scris la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara, prin poştă la adresa: Deva – 330025, str. Bld 1 Decembrie 1918 nr. 28, judeţul Hunedoara, sau prin intermediul poştei electronice la adresa: cjh@cjhunedora.ro, până la data de 29.09.2022.

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.