Opt obiective de tranziție energetică în Hunedoara, aprobate de Consiliul județean

Home Administrație Opt obiective de tranziție energetică în Hunedoara, aprobate de Consiliul județean
Opt obiective de tranziție energetică în Hunedoara, aprobate de Consiliul județean

Eficiență energetică, cercetare și inovare, digitalizare, suport social, economie circulară, turism, ocupare și eco-mobilitate. Acestea sunt cele 8 obiective specifice stabilite prin Acordul de Implementare a Priorităților, aprobat în ședința Consiliului Județean Hunedoara din 30 septembrie 2022. Obiectivele vor fi implementate la nivelul întregului județ, de coordonarea și monitorizarea lor ocupându-se noua structură Delivery Unit Hunedoara (DU HD) ce va funcționa în directa subordine a președintelui CJ Hunedoara, Laurențiu Nistor.

“Am lucrat alături de experții asociației Pur și Simplu Verde, am analizat împreună cu ei punctele tari și punctele slabe ale județului și am agreat acest set de obiective și sub-obiective de la care să pornim transformarea energetică. Este o transformare, o nevoie stringentă pe care Hunedoara o are, iar planul nostru acoperă ținte pe termen scurt și mediu, categoriile vulnerabile de hunedoareni, și nu numai, dezvoltarea economică și socială a întregului județ. Realitățile economice de astăzi ne-au determinat mai tare să ne aplecăm asupra diversificării mixului de resurse energetice, scumpirile de alimente și facturi ne obligă să protejăm oamenii, să sprijinim forța de muncă și să încurajăm mediul privat. Am toată încrederea în echipa de experți Delivery Unit HD formată la nivelul Consiliului Județean, sunt oameni de nădejde, profesioniști, care vor veghea la îndeplinirea acestor obiective asumate. Este de menționat faptul că CJ Hunedoara este coordonatorul Planului Teritorial pentru o Tranziție Justă, prin care județul Hunedoara va beneficia de un buget de 510 milioane de euro”, a declarat Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean Hunedoara.

“Planul Teritorial pentru o Tranziție Justă Hunedoara are ca țintă principală reașezarea Hunedoarei până în 2030 pe făgașul unui județ cu o economie diversificată, competitivă pe plan regional, care oferă oportunități forței de muncă locale și cu o calitate a vieții ridicată atât în mediul urban, cât și cel rural. De aici am pornit călătoria noastră în trasarea obiectivelor și mă bucur că am găsit în CJ Hunedoara experți care ne-au demonstrat deschiderea și dedicarea lor pentru bunul mers al administrației, dar mai cu seamă, pentru îmbunătățirea vieții hunedorenilor“, a completat Ioana Petrescu, președinte al asociației Pur și Simplu Verde.

Ceele 8 obiective asumate de CJH au un singur scop: tranziția energetică. Acestea sunt:

1. EFICIENȚĂ ENERGETICĂ – urmărește îmbunătățirea confortului termic prin generarea de căldură prin electricitate pe bază de panouri fotovoltaice și scăderea costurilor cu energia prin anveloparea gospodăriilor aflate la risc de sărăcie energetică și în instituții publice.

2. CERCETARE ȘI INOVARE – urmărește dezvoltarea cercetării și inovării în domeniile de inginerie a mediului și agricultură cu efecte directe asupra economiei hunedorene și prin colaborări cu instituții de cercetare de renume din regiune și cu universități locale.

3. DIGITALIZARE – urmărește digitalizarea pentru toți hunedorenii, prin crearea unui ecosistem digital în școli, biblioteci și instituții publice.

4. SUPORT SOCIAL – urmărește crearea unui complex medico-social de excelență în regiune care să adreseze problemele profesionale și sociale ale minerilor și ale familiilor cât și ale locuitorilor cu probleme similare din județele adiacente.

5. ECONOMIE CIRCULARĂ – urmărește consolidarea economiei circulare prin crearea de centre de colectare și a platformelor de compost.

6. TURISM – urmărește dezvoltarea ecoturismului și agroturismului prin valorificarea și reinventarea festivalurilor existente și creșterea atractivității județului pentru familii în vacanță.

7. OCUPARE –urmărește calificarea tinerilor și recalificarea forței de muncă existente prin transformarea lor în antreprenori și în angajați în noile domenii de dezvoltare din județ.

8. ECO MOBILITATE – urmărește decarbonizarea sistemului de transport local prin promovarea unei mobilități verzi în turism și în sistemul educațional.

Proiectul Delivery Unit Hunedoara (DU HD) este finanțat de Enel, lider mondial în dezvoltarea energiei regenerabile, cu 47% din producția de electricitate provenită din surse cu emisii zero.

“Județul Hunedoara devine prin aceste 8 obiective un pionier al tranziției energetice și vom urmări cu interes parcursul lor. Sigur că vorbim de termene diferite de implementare, cu o complexitate mai mică sau mai mare, dar toate la un loc vor contribui semnificativ în economia și dezvoltarea județului, iar efectele benefice se vor vedea direct în viața hunedorenilor”, a declarat Alessio Menegazzo, director de Sustenabilitate și Afaceri Instituționale, Enel România.

Conceptul Delivery Unit a fost implementat prima dată de autoritățile din Marea Britanie, prin crearea unei astfel de unități la nivelul Cancelariei Prim-ministrului britanic din anii 2000. În ultimii 20 de ani, însă, modelul a fost reprodus la nivelul Guvernelor, ministerelor, administrațiilor prezidențiale și la nivelul autorităților locale, pe tot globul.

Pactul Ecologic European (European Green Deal) (2019) stabilește demersurile pe care Comisia Europeană le are în vedere în scopul facilitării atingerii obiectivului de neutralitate climatică (2050).

Pentru asigurarea îndeplinirii obiectivului 2050, Comisia Europeană a propus, în 2020 un plan cuprinzător pentru creșterea obiectivului 2030 de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, cu cel puțin 55% față de nivelul din 1990. Creșterea țintei 2030 de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul UE va implica revizuirea legislației relevante cu scopul de a atinge noul obiectiv precum și neutralitatea climatică în 2050.

Mecanismul pentru o Tranziție Justă se va concentra asupra regiunilor și a sectoarelor celor mai afectate de tranziție, deoarece acestea depind de combustibilii fosili sau de procese cu emisii ridicate de dioxid de carbon. Acesta va beneficia de finanțare atât din partea bugetului UE, cât și din partea grupului Băncii Europene de Investiții, pentru a mobiliza resursele private și publice necesare. Mecanismul vine în completarea contribuției substanțiale a bugetului UE, inclusiv prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională și Fondul Social European Plus.