Universitatea din Petroșani a fost gazda „Zilelor Academiei de Științe Tehnice din România”

Home Economie Universitatea din Petroșani a fost gazda „Zilelor Academiei de Științe Tehnice din România”
Universitatea din Petroșani a fost gazda „Zilelor Academiei de Științe Tehnice din România”

”Eficiență și eficacitate în inginerie”. Aceasta este tema ediției din acest an a Conferinței naționale care s-a derulat sub genericul ”Zilele Academiei de Științe Tehnice din România”, la Universitatea din Petroșani.

Evenimentul, aflat la ediția cu numărul 17 a reunit în sala de conferințe de la Biblioteca Universității din Petroșani o serie de personalități ale științei și ingineriei din țara noastră, de la cercetători și cadre didactice universitare, doctoranzi și masteranzi, specialiști din domeniul ingineriei și, în general, al științelor tehnice din țara noastră. Organizată sub egida Academiei de Științe Tehnice din România, a Universității din Petroșani și al companiei Gerom Internațional, conferința a adus în Valea Jiului o serie de personalități din domeniul academic, științific și profesional, de la prof.univ.emerit dr.ing. Valeriu Jinescu (președintele Academiei de Științe Tehnice din România) sau prof.univ.dr.ing. Nicolae Iliaș, prof.univ.dr.ing. Radu Sorin, prof.univ.dr.ing. Mihail Minescu, dr. ing. Aurelian Serafinceanu, prof. univ.dr.ing. George Teșeleanu, prof.univ.dr.ing. Polidor Bratu, prof.univ.dr.ing. Lazăr Avram, dr. ing. Doru Vladimir Pușcașu, conf. univ. dr. ing. ec. Dragoș Gabriel Zisopol, ca să-i amintim doar pe membrii comitetului de organizare.

În opinia rectorului Universității din Petroșani, prof.univ.dr.ing. Radu Sorin, însăși găzduirea acesteui eveniment constituie o mare onoare pentru instituția academică de la Petroșani și pentru comunitatea inginerească din Valea Jiului, în general. ”Organizarea Zilelor Academiei de Științe Tehnice din România la Universitatea din Petroșani este, pe de o parte, o mare onoare pentru universitatea noastră iar, pe de altă parte, este o recunoaștere a contribuției cadrelor didactice de la Universitatea din Petroșani la dezvoltarea acestei Academii de Științe, la dezvoltarea Secției zece: Minerit, Petrol, Geonomie dar și o bună oportunitate pentru cadre didactice de prestigiu din România de a cunoaște universitatea noastră și, mai ales, potențialul de cercetare care există aici și care poate fi dezvoltat, inclusiv prin colaborarea și contribuția acestora”, a declarat prof.univ.dr.ing. Radu Sorin.

Tematicile generice ale evenimentului au vizat următoarele domenii și subdomenii de interes:

– Eficiență și eficacitate în mecanică și tehnologie;
– Performanță în producerea, stocarea și conversia energiei;
* Eficiența în generarea energiei electrice;
* Decarbonarea sistemului energetic.

– Modelarea și simularea proceselor specifice ingineriei electronice și IT;

– Factori de creștere a eficienței în domeniul construcțiilor și al integrării urbane;

– Abordarea sistemică a infrastructurii de transport în scopul eficientizării acesteia;

– Eficientizarea proceselor chimice prin abordare interdisciplinară;

– Metode de eficientizare a proceselor industriale prin utilizarea materialelor cu proprietăți superioare;

– Tehnici și tehnologii eficiente în folosirea resurselor naturale și pentru protecția mediului;
* Petrol și gaze;
* Substanțe minerale utile solide.

Din Comitetul Științific al Conferinței ”Zilele Academiei de Științe Tehnice din România” (ediția 2022) au făcut parte: Prof. univ. as. dr. ing. EurIng  Mihai Mihăiță  – președinte; prof.univ.dr.ing. Radu Munteanu, prof.univ.dr.ing. Gheorghe Șerban Raicu, prof.univ.dr.ing. Florin Teodor Tănăsescu, prof.univ.dr.hab. Valeriu Dulgheru – vicepreședinți; prof.univ.dr.ing. Costică Atanasiu, prof.univ.dr.ing. Corneliu Berbente, prof.univ.dr.ing. Octavian Bologa, Academician Ion Bostan (Rep. Moldova), prof.univ.dr.ing. Aurel Câmpeanu, Academician Ioan Dumitrache, prof.univ.dr.ing. Leontin Drugă, prof.univ.dr.ing. Dumitru Fodor, prof.univ.dr.ing. Nicolae Golovanov, prof.univ.dr.ing. Gheorghița Jinescu, prof. univ.dr.ing. Gheorghe Manolea, prof.univ.dr.ing. Mihail Minescu, prof.univ.dr.ing. Petre Pătruț, prof.univ.dr.ing. Cornel Samoilă, prof.univ.dr.ing. Dan Stematiu, prof.univ.dr.ing. Ion Vișa, prof.univ.dr.ing. Nicolae Țăpuș, prof.univ.dr.ing. Alexandru Woinaroschy – membrii.

Lucrările susținute în cadrul evenimentului vor fi recenzate de membrii Comitetului științific iar rezumatele lucrărilor prezentate vor fi publicate la Editura AGIR în PROCEEDINGS „Zilele Academice ale ASTR”, ediția a XVII – a, 2022 .