Criza refugiaţilor din Ucraina, temă de dialog la Prefectura Hunedoara, cu delegația Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați în România

Delegația Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați în România a efectuat o vizită de lucru în județul Hunedoara pentru a pune bazele unui dialog care să extindă colaborarea cu toţii actorii implicaţi în răspunsul coagulat faţă de criza refugiaţilor din Ucraina şi pentru a identifica modalităţile de cooperare şi sprijin pe termen mediu şi lung.

Întâlnirea s-a desfășurat la sediul Instituției Prefectului – Județul Hunedoara, iar temele de interes s-au axat pe angajamentul față de principiile dreptului umanitar și dreptul refugiaților, procesul de asistență umanitară oferită sub conducerea Instituției Prefectului și realitățile cu care se confruntă toți actorii implicați în aceste demersuri.

Prefectul județului Hunedoara, Călin Petru Marian, consideră că eforturile conjugate realizate de actorii instituționali implicați în sprijinul comunității ucrainene aflate pe teritoriul județului Hunedoara au fost eficient concentrate, iar Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției Hunedoara poate fi un exemplu de bune practici în materie de coordonare a acțiunilor de intervenție asociate situațiilor de urgență.

Delegația UNHCR a fost condusă de Camelia Nițu-Frățilă, Coordonator al Centrului de Tranzit în Regim de Urgență Timișoara, iar la întrevederea susținută de prefectul județului Hunedoara au luat parte și cei doi subprefecți ai județului, Lorincz Szell și Gheorghe Bogdan Urdea.