Cum gestionăm acasă problema apelor reziduale: canalizare sau fosă septică?

Grație investițiilor realizate în ultimii ani, atât din fondurile proprii ale operatorului regional de apă și canalizare cât mai ales din fonduri europene, serviciul public de canalizare este acum disponibil în marea majoritate a localităților din Valea Jiului și doar în anumite zone izolate conductele de canalizare nu sunt încă disponibile. Reprezentanții Apa Serv Valea Jiului spun că doar câteva mii de gospodării din zonele rurale ale localităților din Valea Jiului nu beneficiază încă de acces la rețeaua de canalizare, însă împreună cu autoritățile publice locale se caută soluții pentru realizarea investițiilor necesare pentru această problemă.

În același timp, după cum precizează directorul general al Apa Serv Valea Jiului, ing. Cristian Ionică, operatorul serviciului public de colectare a apelor uzate, o problemă serioasă o reprezintă faptul că, deși au rețeaua de canalizare la poartă, mulți proprietari refuză să se racordeze la aceasta. ”Din punct de vedere statistic, la rețelele de canalizare noi, pe care le-am realizat prin programele de investiții din ultimii ani, avem un procent de racordare al potențialilor beneficiari, undeva la 70%. E greu de înțeles de ce oamenii refuză să se racordeze la canalizarea publică, mai ales că noi le acordăm tot sprijinul și pentru partea de investiție care le revine proprietarilor, pentru că după cum se știe, racordurile individuale și lucrările de pe proprietatea privată cad în responsabilitatea beneficiarilor. Mulți motivează faptul că au fose septice și racordarea la canalizare nu este, în aceste condiții, necesară. Poate că noile normative, care au intrat în vigoare în această lună, în ceea ce privește exploatarea foselor septice, îi vor determina să ia în considerare racordarea la rețeaua publică de canalizare. Oricum, noi credem că în civilizația urbană, racordarea la rețeaua de canalizare, acolo unde ea există, este o chestiune de normalitate”, spune ing. Cristian Ionică, directorul general al ASVJ.

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor care au acum posibilitatea de a recorda la rețeaua publică de canalizare, Apa Serv Valea Jiului a creat și un Birou special în cadrul companiei, în care se oferă toate informațiile necesare privind pașii care trebuie urmați în această direcție, precum și consultanță de specialitate.

Pe de altă parte, la 1 noiembrie 2022 au intrat în vigoare prevederile HG 714/2022 privind Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate. Potrivit legii, toate persoanele fizice sau juridice care nu sunt racordate la rețelele publice de canalizare și care utilizează fose septice sau fose vidanjabile, trebuie să le declare la Primărie. Autoritățile publice locale din Valea Jiului au pus la dispoziție formularul necesar, iar acțiunea este în prezent în plină desfășurare. În baza hotărârii de Guvern, fosele septice vor fi verificate apoi de Garda Națională de Mediu, pe baza unei planificări anuale. La controale vor fi prezenți și reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale. În cazul în care se vor depista persoane fizice sau juridice care dețin și utilizează fosă septică, însă nu s-au înscris în registrul de evidență, Garda de Mediu va putea aplica amenzi cu valori cuprinse între 5 și 10 mii de lei. La fel, Primăriile care nu întocmesc acest registru riscă și ele amenzi de la 10.000 de lei la 15.000 de lei.

Pentru că formularul de înregistrare a foselor presupune existența unui contract de vidanjare a acestora, în ultima perioadă de timp a crescut în mod semnificativ interesul pentru încheierea unor astfel de contracte cu operatorii specializați. La Apa Serv, numărul cererilor de contractare a serviciilor de vidanjare a foselor a crescut semnificativ. Procedura, după cum explică reprezentanții companiei, este una simplă și rapidă, presupunând completarea unei cereri, al cărei formular este pus la dispoziție la oricare din centrele ASVJ din Valea Jiului, la care se atașează copia unui act de proprietate și copia unui act de identitate al proprietarului. De asemenea, este necesară achitarea unei taxe de 82 de lei pentru emiterea avizului de operare, urmând ca vidanjarea fosei să fie efectuată, la cerere, în baza unei programări și a unui deviz, ori de câte ori este nevoie.

În Valea Jiului, Apa Serv deține și operează una dintre cele mai moderne și eficiente stații de epurare a apelor uzate din România.

Gestionarea apelor reziduale este un capitol deosebit de important în Politica de Mediu a Uniunii Europene la care România trebuie să se conformeze urgent pentru a evita sancțiunile impuse de comunitatea europeană.