Comunicat de presă privind finalizarea proiectului ”Dotarea Colegiului Carmen Sylva cu echipamente și materiale de protecție epidemiologică”

Home Anunțuri Comunicat de presă privind finalizarea proiectului ”Dotarea Colegiului Carmen Sylva cu echipamente și materiale de protecție epidemiologică”
Comunicat de presă privind finalizarea proiectului ”Dotarea Colegiului Carmen Sylva cu echipamente și materiale de protecție epidemiologică”

FINALIZAREA PROIECTULUI CU TITLUL

Dotarea Colegiului Carmen Sylva cu echipamente și materiale de protecție epidemiologică

Beneficiar: Colegiul Național  de Informatică “Carmen Sylva”

Scopul proiectului: Sprijinirea unității de învățământ preuniversitar de stat, Colegiul Național de Informatică “Carmen Sylva” Petroșani, pentru gestionarea situației cauzate de riscul de infecție cu virusul SARS-COV-2, prin asigurarea echipamentelor și a resurselor materiale indispensabile pentru a putea aplica măsurile sanitare și de protecție minime. Obiectivul general al proiectului contribuie la atingerea obiectivului Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 Protejarea sănătății populației in contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea resurselor regenerabile de energie, Obiectivul specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale.

Rezultate așteptate: Asigurarea unei infrastructuri funcționale și a resurselor materiale indispensabile pentru a putea aplica măsurile sanitare și de protecție minime în unitatea școlară pe perioada pandemiei COVID-19. Proiectul contribuie la indicatorul de rezultat al POIM 2S132 – Capacitatea adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-COV-2 de gestionare a crizei sanitare.

Valoarea totală a proiectului: finanțare nerambursabilă în sumă de 88.640,84 lei, 100% din fondul FEDR REACT-EU

Data începerii proiectului: 01.03.2022

Data finalizării proiectului: 31.12.2022

Cod MySMIS 2014+ 148563 

Proiect cofinanțat din FEDR REACT-EU prin Programul operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

Date de contact: Colegiul Național de Informatică “Carmen Sylva” Petroșani, str. Slătinioara, nr.10, tel/fax: 0254-542683, e-mail: secretariat@infopetrosani.ro www.infopetrosani.ro