Ședință de îndată a Consiliului județean Hunedoara miercuri, 14 decembrie

Home Anunțuri Ședință de îndată a Consiliului județean Hunedoara miercuri, 14 decembrie
Ședință de îndată a Consiliului județean Hunedoara miercuri, 14 decembrie

Consiliul Județean Hunedoara este convocat de îndată astăzi, 14 decembrie 2022, de la ora 10.00, în ședință extraordinară, în sistem videoconferință, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei corespunzătoare nivelului pierderilor de apă ale sistemului din aria de operare a SC APA SERV S.A. Petroșani;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2022, virările de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al județului, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2022, precum și virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2021, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului pe anul 2022;
  5. Proiect de hotărâre privind solicitarea preluării în domeniul privat al Județului Hunedoara a unor echipamente achiziționate de ADIVEST și aprobarea propunerii nivelului cotizației anuale în cadrul Asociației de dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situațiilor de Urgență – ADIVEST.