Mass Global Energy a devenit proprietarul Termocentralei Mintia. Condițiile au fost îndeplinite și tranzacția a fost finalizată

Home Economie Mass Global Energy a devenit proprietarul Termocentralei Mintia. Condițiile au fost îndeplinite și tranzacția a fost finalizată

Termocentrala Mintia a fost valorificată la 100% din valoarea sa de piață, respectiv echivalentul în lei al sumei de 91.236.832,87 euro, din care 10.000.000 euro au fost achitaţi de cumpărător ca şi garanţie de participare la licitaţia publică ce a avut loc în data de 26 august 2022, iar restul sumei a fost achitată marţi, 27 decembrie 2022.

Astfel, conform legislaţiei în vigoare, părţile au semnat contractul de vânzare-cumpărare la data de 27 decembrie 2022, dată la care a Mass Global Energy a devenit proprietarul termocentralei.

Tranzacţia este una dintre cele mai importante pentru sectorul energetic românesc, în special pentru zona de nord-vest a ţării, şi totodată cea mai mare tranzacţie din insolvenţă de anul acesta.

Expert Insolvență SRL, în calitate de administrator judiciar al Societății Complexul Energetic Hunedoara SA, anunță prin intermediul unui comunicat de presă, finalizarea tranzacției prin care Termocentrala Mintia este cumpărată de Mass Global Energy Rom, parte a Mass Group Holding, un important producător global de energie, care deține capacități de peste 8500 MW. Termocentrala a aparținut Societății Complexul Energetic Hunedoara SA care, aflată în procedură de insolvență, a valorificat-o în cadrul unei licitații publice din data de 26 august 2022. Tranzacția în valoare de 91.236.832,87 euro, exclusiv TVA, a fost achitată în două tranșe, respectiv 10 milioane de euro la înscrierea la licitația publică și 81 de milioane de euro la 27 decembrie 2022, după ce condițiile solicitate de cumpărător au fost îndeplinite de către CNTEE Transelectrica SA și SNTGN Transgaz SA.

”Ne bucurăm că tranzacția a fost realizată la timp și astfel, Termocentrala Mintia, un activ de importanță strategică pentru România, va rămâne pe harta energetică a țării noastre și va fi dezvoltată în continuare pentru a avea o capacitate de producție mai mare. În următorii ani, termocentrala va trece printr-un proces amplu de dezvoltare, ce implică investiții de peste 1 miliard de euro, locuri noi de muncă pentru locuitorii din zonă și o producție de cel puțin 1290 MW”, a precizat Emil Gros, administrator judiciar al Societății Complexul Energetic Hunedoara SA.

Ministerul Energiei, în calitate de acționar, a impus câteva condiții investitorului cu scopul de a relansa producția de energie în Mintia. Acesta are obligația ca până la 31 decembrie 2026, să finalizeze investiția de realizare a unei capacitățienergetice noi, cu o putere instalată de minim 1.290 MW, din care minim 800 MW în bandă pe gaz și energie regenerabilă. CNTEE Transelectrica SA și SNTGN Transgaz SA au acoprdat avizele și autorizațiile necesare pentru demararea investițiilor.

„Ne bucurăm că am finalizat această tranzacţie în termenii agreaţi. Am avut sprijinul tuturor părţilor implicate pentru a obţine avizele şi autorizaţiile necesare ca să putem demara investiţia în modernizarea şi dezvoltarea Termocentralei Mintia. Investiţia de peste 1 miliard de euro va include dezvoltarea capacităţii de producţie făcând din Termocentrala Mintia, una din cele mai moderne facilităţi din Europa şi, în acelaşi timp, adaptarea la noile standarde europene pentru trecerea de la producţia de energie electrică din surse regenerabile care să conducă la neutralitate climatică până în anul 2050”, a spus Ahmad Ismail Saleh, Chairman al grupului Mass Group Holding.

Detaliile licitației publice:

Licitația publică a avut loc în data de 28.08.2022 pentru care s-a înscris și a participat un singur ofertant, societatea Mass Global Energy Rom. Compania a achitat garanția de participare la licitație de 10.000.000 de euro. Conform procedurilor legale, termenii tranzacției au fost stabiliți și aprobați de adunarea creditorilor prin intermediul Caietului de sarcini privind valorificarea activului și au fost agreați prin procesul-verbal de licitație. Termenul de plată a prețului integral, aprobat de creditori, a fost de 120 de zile de la data la care a avut loc licitația. Astfel, ultima zi când compania putea să achite restul sumei a fost de 27.12.2022. Potrivit art. 158 din Legea 85/2014, după achitarea prețului în integralitate, a fost încheiat conractul de vânzare-cumpărare între Societății Complexul Energetic Hunedoara SA și cumpărător.

Aceasta a fost cea de-a patra licitație de valorificare a Centralei Termoelectrice Mintia, valorificarea acesteia efectuându-se la prețul de pornire, respectiv la valoarea de 91.236.832,87 euro, respectiv 100% din valoarea de piață stabilită de evaluatorul autorizat, desemnat de creditori, în cadrul procedurii de insolvență a Societății Complexul Energetic Hunedoara SA.