Asociația Urban Lab Valea Jiului și Asociația Macaia dau startul proiectului ”Pe firul apei”

Home Stiri la zi Asociația Urban Lab Valea Jiului și Asociația Macaia dau startul proiectului ”Pe firul apei”
Asociația Urban Lab Valea Jiului și Asociația Macaia dau startul proiectului ”Pe firul apei”
Asociațiile Urban Lab Valea Jiului și Macaia încep implementarea proiectului ”Pe firul apei”. Pentru a consolida dialogul cu toți stakeholderii locali, cele două asociații vor organiza o conferință de deschidere, care va avea loc în data de 17 ianuarie 2023, ora 11:00. Aceasta se va desfășura în Petroșani, în galeria de la mansarda Casei Ianza (str. Timișoara, nr. 1, vis-a-vis de Complexul Energetic Hunedoara). Evenimentul are ca scop prezentarea direcțiilor principale ale proiectului, transmiterea de bune practici și dezbaterea modelelor de bună practică pentru a crește apropierea comunității față de râuri și a accentua rolul tuturor părților implicate importanța colaborării acestora.
Proiectul ”Pe firul apei” este finanțat în cadrul Programului Active Citizens Fund Apel #1 – Participare civică în zone insuficient deservite. Scopul său este de a crește gradul de conștientizare și dezvolta simțul responsabilității comunității locale în ceea ce privește cursurile de apă din Petroșani. Potrivit președintelui Asociației Urban Lab, Mihai Danciu, în ansamblu, se urmărește deschiderea drumului către comunicare/colaborare, discuții constructive, schimbări de atitudine, generarea de idei și soluții între membrii comunității, autorități, specialiști și alți actori implicați, în vederea rezolvării problemelor abordate. Totodată, prin intermediul proiectului se încurajează implicarea activă a locuitorilor din Valea Jiului, în special a populației tinere, în acțiuni care să genereze un impact pozitiv la nivel de valorificare a resurselor naturale de apă, precum excursiile pentru identificarea faunei și florei, ecologizări, ateliere cu tematici specifice, concursuri etc. Proiectul propus tratează cazul particular al unui afluent al Jiului de Est, pârâul Maleia, care izvorăște din Masivul Parâng, traversează zone periurbane și centrul municipiului Petroșani.
Geografic, regiunea Valea Jiului este poziționată pe bazinul superior al râurilor Jiul de Est și Jiul de Vest. O mare parte din afluenții acestora străbat zonele urbane, fapt care duce la intensificarea gradului de poluare a apelor cu deșeuri provenite din activități antropice.
Pentru o lungă perioadă de timp, cursurile de apă au fost utilizate în procesele industriale, cu precădere cele de spălare a cărbunelui. Activitatea extractivă a cărbunelui din Valea Jiului a avut un impact semnificativ asupra apelor de suprafaţă, aerului, aşezărilor umane, vegetaţiei sau aspectului peisagistic. Odată cu dezindustrializarea și renaturarea fostelor situri industriale, cursurile de apă își redobândesc treptat calitățile, dar sunt în același timp supuse unor lucrări de protecție la inundație prin sigilarea malurilor și îndiguire.
Acest fapt rezolvă probleme punctuale de risc în zonele afectate, dar creează deficiențe semnificative din punct de vedere al aspectelor de mediu (sunt afectate habitatele, biodiversitatea și capacitatea de retenție a apei pe parcurs). Din perspectivă socială, cursurile de apă sunt considerate poluate odată cu utilizarea acestora în industrie. Astfel, acestea au rămas în mentalul colectiv ca fiind spații reziduale.