Comunicat de presă / APA SERV VALEA JIULUI S.A. finalizează lucrările executate în cadrul contractului de lucrări REABILITARE ADUCȚIUNE, REȚELE DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN UAT ANINOASA ȘI UAT VULCAN” – Lot 2: VJ-CL-10 „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Vulcan

Home Anunțuri Comunicat de presă / APA SERV VALEA JIULUI S.A. finalizează lucrările executate în cadrul contractului de lucrări REABILITARE ADUCȚIUNE, REȚELE DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN UAT ANINOASA ȘI UAT VULCAN” – Lot 2: VJ-CL-10 „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Vulcan
Comunicat de presă / APA SERV VALEA JIULUI S.A. finalizează lucrările executate în cadrul contractului de lucrări REABILITARE ADUCȚIUNE, REȚELE DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN UAT ANINOASA ȘI UAT VULCAN” – Lot 2: VJ-CL-10 „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Vulcan

În data de 19 ianuarie 2023 va avea loc recepția la terminarea lucrărilor pentru lucrările executate în cadrul contractului de lucrări Lot 2: VJ-CL-10 „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Vulcan, contract semnat între APA SERV VALEA JIULUI SA, în calitate de beneficiar și METALPROD WEST SRL, în calitate de antreprenor.

Contractul de lucrări a vizat reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare de la nivelul unității teritorial-administrative Vulcan, județul Hunedoara, în vederea îmbunătățirii calității serviciilor de apă și canalizare furnizate populației, în conformitate cu standardele de calitate ale Uniunii Europene și asigurarea continuității serviciului de alimentare cu apă 24 ore din 24.

Data începerii lucrărilor din cadrul contractului a fost 22.05.2020, iar data terminării lucrărilor este 26.09.2022. Perioadă de garanție de 36 de luni de la recepția la terminarea lucrărilor.

Valoarea la terminarea lucrărilor executate este de 27.133.225,12 lei fără TVA.

Finanțarea lucrărilor de reabilitare a rețelelor de apă și a rețelelor de canalizare în municipiul Petroșani a fost asigurată din bugetul proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020”, respectiv: 85% finanțare nerambursabilă acordată de Comisia Euro-peană prin Fondul de Coeziune, 13% finanțare de la bugetul de stat și 2% finanțare din bugetul local.

Obiectivul general al proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020” este creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației din Valea Jiului.

Proiectul „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020” cod SMIS 108100 presupune investiții majore în serviciile de alimentare cu apă și canalizare, lucrările de modernizare fiind derulate pe aria a șase localități din zona de operare a Apa Serv Valea Jiului SA (mu-nicipiile Petroșani, Lupeni, Vulcan și orașele Aninoasa, Petrila şi Uricani).

Contractul de finanţare a fost semnat în luna mai 2017 şi are o valoare totală de 384.329.650,38 de lei, din care, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene este de 275.186.442,38 de lei.

Proiect cofinanţat din Fondul Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.