EURO JOBS / Comunicat de presă proiect ”Furnizare de calificare pentru plus valoare”

Home Anunțuri EURO JOBS / Comunicat de presă proiect ”Furnizare de calificare pentru plus valoare”
EURO JOBS / Comunicat de presă proiect ”Furnizare de calificare pentru plus valoare”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin „Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”
Axa prioritară 6: Educatie si competente
Titlul proiectului: Furnizare de calificare pentru plus valoare
Număr de identificare al contractului: POCU/726/6/12/135905

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

EURO JOBS SRLîn parteneriat cu CAMERA DE COMERȚ INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ TIMIȘ  derulează un proiect european dedicat implementării măsurilor destinate creșterii participarii la programele de formare profesională continuă, în special pentru acei adulti cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate. Proiectul a demarat în 08.04.2021 și se va finaliza în 07.04.2023.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea carierei prin îmbunătățirea competențelor profesionale prin participarea la programele de formare profesională continuă a 651 persoane din Regiunea Vest.

Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

  • au domiciliul/reşedinţa în unul din cele 4 judete(Arad,Timis,Caras-severin sau Hunedoara);
  • sunt angajaţi, inclusiv persoană fizică autorizată şi întreprinderi individuale;
  • au împlinit 25 ani;
  • au vârsta sub 65 de ani.

Dobândirea unei calificari crește posibilitățile de reconversie profesională, încadrarea într-un post superior, identificarea unui nou loc de muncă, evitarea șomajului, siguranță și stabilitate pe piața forței de muncă.

Programul de evaluare și certificare a competențelor este o măsura activă de combatere a șomajului, asigurând creșterea și diversificarea competențelor profesionale, prin calificarea persoanelor în vederea realizării mobilității și (re)integrării acestora pe piața forței de muncă.

Programele de învățare online au avantajul de a fi utilizate ori de câte ori solicitantul dorește. Pot fi accesate de acasă sau din orice altă locație, prin conectarea la internet. Pot fi descărcate și tipărite, pot fi reluate și aprofundate. Prin implementarea acestei activități persoanele din grupul țintă își vor dezvolta abilitățile de învățare prin accesarea mediului online.

Competența digitală este esențială pentru educație, viața profesională și participarea activă în societate. Toate locurile de muncă de la stat sau de la privat, din țară sau din străinatate, implică deja sau vor implica în următorii ani folosirea tehnologiei. În plus, joburile care implică digitalul sunt cele mai bine plătite.

Cursul de competențe digitale contribuie la utilizarea cu încredere și în mod critic a întregii game de tehnologii ale informației și comunicațiilor pentru informare, comunicare și soluționare a problemelor în toate domeniile vietii.

REZULTATE OBȚINUTE ÎN URMA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

În cadrul activității A2.2 au fost sprijinite 70 de persoane în dezvoltarea competențelor digitale.

Derularea a 5  grupe de curs:

  1. Competențe digitale-TIC -1 , (09.11.2021-22.12.2021), (14 cursanti, 14 absolventi)
  2. Competențe digitale-TIC -2 , (17.01.2022-28.02.2022), (14 cursanti, 14 absolventi)
  3. Competențe digitale-TIC -3 , (19.04.2022-02.06.2022), (14 cursanti, 13 absolventi)
  4. Competențe digitale-TIC -4 , (22.08.2022-30.09.2022), (14 cursanti, 11 absolventi)
  5. Competențe digitale-TIC -5 , (01.11.2022-14.12.2022), (14 cursanti, 14 absolventi)

Pentru toti cei care doresc să participe la activitățile desfășurate în cadrul proiectului ’’ Furnizare de calificare pentru plus valoare’’ și pentru mai multe detalii puteți contacta la: EURO JOBS SRL -Nr.tel: 0786.042.816.