Proiecte în dezbatere la ședința extraordinară a CJH din 3 februarie 2023

Home Administrație Proiecte în dezbatere la ședința extraordinară a CJH din 3 februarie 2023
Proiecte în dezbatere la ședința extraordinară a CJH din 3 februarie 2023

Consiliul Județean Hunedoara este convocat vineri, 03 februarie 2023, ora 10.00, în ședință extraordinară, în sala de ședințe a instituției, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al Județului Hunedoara” domnului Teodor Iancu, luptător pentru victoria Revoluției Române din decembrie 1989;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2023;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2023;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024 – 2026 ale instituțiilor publice din subordinea și/sau finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026 ale spitalelor de interes județean;
 7. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2023;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara;
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.19/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională „Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională „Administrație” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.43/2021 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile contractuale din familia ocupațională „Administrație” din cadrul Direcției Generale de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al Consiliului Județean Hunedoara de finanțare nerambursabilă în condițiile Legii nr.350/2005 pentru anul 2023;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 707: lim. jud. Arad – Căzănești – Vața de Jos, km 22+700 – km 35+700”;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara în vederea finanțării și organizării în comun a olimpiadelor și a concursurilor școlare județene în anul 2023;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara în vederea finanțării și organizării în comun a evenimentelor de interes județean „Olimpiade și concursuri școlare – etapa națională și zonală” care vor fi organizate în județul Hunedoara în cursul anului 2023;
 16. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii calității de membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hunedoara de către domnul Demean Viorel și validarea domnului Nasta Alin;
 17. Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare comitetului director din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;
 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 82/2006 privind înființarea Registrului de evidență a datoriei publice locale și a Registrului garanțiilor locale, cu modificările ulterioare;
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări și servicii de întreținere, reparații curente și periodice a drumurilor aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2023;
 20. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al domnului Oprițescu Adrian;
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: „Creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului Palat Administrativ, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 30”;
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: „Creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului Teatrul Dramatic „I.D.Sîrbu” Petroșani;
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: „Creșterea eficientei energetice si reabilitarea imobilului Centrului de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Uricani”;
 24. Raportul Președintelui Consiliului Județean Hunedoara cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor consiliului județean pe anul 2022.