Euro Jobs / Comunicat de presă pentru proiectul ”A doua șansă cu dascăli de primă mână”

Home Anunțuri Euro Jobs / Comunicat de presă pentru proiectul ”A doua șansă cu dascăli de primă mână”
Euro Jobs / Comunicat de presă pentru proiectul ”A doua șansă cu dascăli de primă mână”

Proiect co-finantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Apelul de proiecte: Masuri de educație de tip a doua sansa – regiuni mai puțin dezvoltate
Axa prioritară 6 Educație și competențe
Obiective specifice: 6.4, 6.6
Titlul proiectului: A doua șansă cu dascăli de prima mână
Cod proiect: POCU/665/6/23/133939
Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara
S.C. EURO JOBS S.R.L – P
Subactivitatea A4.1

 COMUNICAT DE PRESĂ

 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN Hunedoara, în calitate de Beneficiar, alături de partenerul său EURO JOBS SRL din Petroșani, implementează proiectul „A doua șansă cu dascăli de prima mână”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa Prioritară 6 Educație si competențe, Componenta 1 Măsuri de educație de tip „A doua șansă” – regiuni mai puțin dezvoltate, Cod MySMIS POCU/665/6/23/133939.

Bugetul total eligibil al proiectului este de 9.519.700,88 lei, din care asistența financiară nerambursabilă aprobată este de 8.557.002,30 lei.

Obiectivul general al proiectului este creșterea numărului de tineri si adulți din județul Hunedoara, care au abandonat școala sau care nu și-au finalizat educația obligatorie, prin reîntoarcerea în sistemul de educație si formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională, a unui număr de 610 persoane (din care cel puțin 153 de persoane sunt de etnie romă), și îmbunătățirea competențelor a 520 cadre didactice din învatamântul preuniversitar hunedorean, în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei scoli incluzive, intervenție materializată pe perioada a 36 luni.

Grupul țintă este format din persoane care aparțîn următoarelor categorii:

 1. a) Tineri care au părăsit timpuriu școala, cu vârsta cuprinsă între 6-16 ani, care nu au depășit cu cel puțîn 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite;
 2. b) Tineri care au părăsit timpuriu școala, cu vârsta cuprinsă între 12-16 ani, care au depășit cu cel puțîn 4 ani vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite;
 3. c) Tineri, care au un loc de muncă, cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani, care nu au absolvit învățământul obligatoriu;
 4. d) Adulți 25-64 ani, care nu au absolvit învățământul obligatoriu;
 5. e) Părinții/tutorii tinerilor din grupurile indicate mai sus, inclusiv persoane care au în grijă copilul cu părinți plecați la muncă în străînătate;
 6. f) Personal didactic din învățământul preuniversitar;
 7. g) Personal de sprijin din școli.

Acesta se implementează în 17 unități de învățământ care au în oferta de formare și învățământ programul „A doua șansă”.

Proiectul a demarat la data de 04.02.2021, iar data de finalizare a acestuia este 31.12.2023.

Până la data de 31.01.2023 au fost intocmite un număr de 421 dosare recrutare, astfel:

 • Adulți 25-64 ani, care nu au absolvit învățământul obligatoriu – 175 persoane;
 • Personal didactic din învățământul preuniversitar – 215 persoane;
 • Personal de sprijin din școli – 31 persoane;
 • 49 de adulti au finalizat Programul „A doua sansa”.

Până la data de 31.01.2023 un număr de 185 persoane au beneficiat de servicii de asistență socială individuală/familială, un număr de 185 persoane au beneficiat de servicii de consiliere parentală individuală/familială, un număr de 150 persoane au beneficat de servicii de informare și consiliere profesională, un număr de 170 persoane au beneficiat de servicii de mediere, un număr de 185 persoane au beneficiat de servicii privind nediscriminarea și egalitatea de gen.

Pentru înscriere sau informații suplimentare vă puteți adresa experților GT:

 • d-na MARIȚA Mihaela
 • d-nul POPESCU Florin
 • d-nul JURCA Cosmin

Tel: +4(0) 254 213315, +4(0) 254 215755

Data: 14.02.2023