Euro Jobs / Comunicat de presă pentru proiectul ”Furnizare de calificare pentru plus valoare”

Home Anunțuri Euro Jobs / Comunicat de presă pentru proiectul ”Furnizare de calificare pentru plus valoare”
Euro Jobs / Comunicat de presă pentru proiectul ”Furnizare de calificare pentru plus valoare”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin „Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”
Axa prioritară 6: Educatie si competente
Titlul proiectului: Furnizare de calificare pentru plus valoare
Număr de identificare al contractului: POCU/726/6/12/135905

 

COMUNICAT DE PRESA

 

EURO JOBS SRL  în parteneriat cu CAMERA DE COMERȚ INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ TIMIȘ derulează proiectul „FURNIZARE DE CALIFICARE PENTRU PLUS VALOARE-135905” dedicat implementării măsurilor destinate creșterii participării la programele de formare profesională continuă, în special pentru acei adulti cu un nivel scăzut de calificare si persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate. Proiectul a demarat în 08.04.2021 si se va finaliza in 07.04.2023.

Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul tintă trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

 • au domiciliul/reşedinţa în unul din cele 4 judete(Arad,Timis,Caras-severin sau Hunedoara);
 • sunt angajaţi, inclusiv persoană fizică autorizată şi întreprinderi individuale;
 • au împlinit 25 ani;
 • au vârsta sub 65 de ani.

ACTIVITATEA 3.1. ACȚIUNI DE EVALUARE, RECUNOAȘTERE ȘI VALIDARE A REZULTATELOR DOBÂNDITE ÎN CONTEXTE NON-FORMALE ȘI INFORMALE

Etapele de realizare a activității:

 1. înscrierea în procesul de evaluare a competențelor (cerere, documente personale) – 171 persoane;
 2. autoevaluarea (candidatul asistat de evaluator va realiza o autoevaluare a propriei experiențe de muncă și va decide dacă poate să producă dovezi din care să rezulte clar că este competent).
 3. stabilirea unităților de competență pentru care se solcită evaluarea (fiecare candidat decide singur pentru ce unități de competență dorește să intre în procesul de evaluare).
 4. planificarea și organizarea procesului de evaluare (din momentul inceperii durata totală a procesului de evaluare nu trebuie sa depășească 30 zile).
 5. culegerea dovezilor de competență (dovezi directe – produse efectiv în procesul de evaluare, conform standardului ocupational; dovezi prezentate de candidat – lucrări, proiecte, diplome, fotografii, recomandari; dovezi suplimentare (solicitate de evaluator).
 6. înregistrarea și raportarea rezultatelor evaluării (includerea în dosarul candidatului a tuturor dovezilor de competență produse).
 7. Eliberarea certificatului – cel putin 137 persoane.

SOLICITANTUL externalizează serviciul de validare competențe pentru un număr de 4 calificări. Am apreciat un număr de 55 beneficiari care vor avea nevoie de aceste calificări.

Calificări propuse:

 1. Dulgher-tâmplar-parchetar (cod 7124.1.1)
 2. Mecanic auto (cod 7231.2.2)
 3. Instalator încalzire centrale și gaze (cod 7136.0.4)
 4. Lucrător in comerț (cod 5220.1.1)

SOLICITANTUL derulează 6 programe de validare a competențelor pentru 116 beneficiari care vor avea nevoie de aceste calificări.

Calificări propuse:

 1. Bucătar (cod 5122.2.1)
 2. Zidar-rosar-tencuitor (cod 711205)
 3. Mașinist la mașini pentru terasamente (cod 8332.2.2)
 4. Confecționer articole din textile (cod 8286.1.2)
 5. Ospătar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie (cod 5123.2.1)
 6. Cameristă (cod 5142.2.1)

În programele de validare a competențelor sunt incluse 171 persoane si vor fi certificate minim 137 persoane.

Rezultate/ realizări conform Cererii de finanțare:

Sunt organizate 10 programe de validare a competențelor.

Sunt înscrise 171 persoane în programele de validare a competențelor.

Persoane certificate urmare a sprijinului acordat – 137 persoane (4S110), din care:

– persoane cu nivel scăzut de calificare – 20 persoane (4S110.1)

– persoane din mediul rural – 3 persoane (4S110.2)

– persoane cu vârsta peste 40 de ani – 20 persoane (4S110.3)

Rezultate/ realizări  în perioada de raportare :

Au fost  înscrise 6 persoane in programele de validare a competențelor.

REZULTATE OBȚINUTE ÎN CADRUL ACTIVITĂȚII A3.1

Sunt organizate 4 programe de validare a competențelor

101 persoane  inscrise  in programele de validare a competențelor din care 89 persoane  au fost evaluate si certificate

Persoane certificate urmare a sprijinului acordat – 22 persoane (4S110), din care:

– persoane cu nivel scăzut de calificare – 4 persoane (4S110.1)

– persoane din mediul rural – 8 persoane (4S110.2)

– persoane cu vârsta peste 40 de ani – 17 persoane (4S110.3)

Pentru toti cei care doresc sa participe la activitatile desfașurate în cadrul proiectului ’’ Furnizare de calificare pentru plus valoare’’ și pentru mai multe detalii puteti contacta la: EURO JOBS SRL -Nr.tel:0786.042.816.