Valorificarea culturii urbane timişorene – un deziderat la care contribuie şi Universitatea Politehnica Timişoara

Home Educație Valorificarea culturii urbane timişorene – un deziderat la care contribuie şi Universitatea Politehnica Timişoara
Valorificarea culturii urbane timişorene – un deziderat la care contribuie şi Universitatea Politehnica Timişoara

Un număr de 15 experți români și norvegieni vor colabora, pe parcursul anului 2023, în cadrul unei inițiative bilaterale cu numele „Valorificarea culturii urbane prin promovarea moștenirii culturale și a antreprenoriatului cultural” (Capitalizing on urban culture by promoting cultural heritage and cultural entrepreneurship), finanţată din Fondul pentru Relaţii Bilaterale 2014-2021, Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European. Acest proiect este dezvoltat de Universitatea Politehnica Timișoara, în colaborare cu College for Green Development (HGUt), Norvegia, și are ca obiectiv principal utilizarea patrimoniului multicultural urban existent pentru a promova dezvoltarea locală prin antreprenoriat cultural.

În vederea indeplinirii acestui obiectiv, UPT va organiza în octombrie 2023 o expoziție mixtă „Cultura urbană versus urbanizarea culturii”, la care se așteaptă participarea a peste 1000 vizitatori. Totodată, cele două instituții vor realiza un volum ce va contribui la promovarea patrimoniului cultural din capitalele europene ale culturii din cele două țări. Antreprenoriatul cultural va reprezenta un capitol distinct în acest volum, având în vedere relevanța sa în sprijinirea regenerării urbane.

Caracterul bilateral al acestei inițiative se bazează pe armonizarea expertizei Universității Politehnica Timișoara cu cea a HGUt prin abordarea sinergiei dintre cultură, educație și tehnică, aspecte care interacționează permanent în procesul de dezvoltare urbană. Timp de două decenii HGUt a fost activ pe scena norvegiană, studiind, analizând și proiectând procese durabile pentru promovarea unei noi dezvoltări economice bazate pe resursele și capacitățile existente în comunități. Reutilizarea patrimoniului cultural (pentru promovarea unui nou mod de utilizare a bunurilor tradiționale în vederea asigurării nevoilor viitoarei societăți) este o specialitate dezvoltată la HGUt. Cele două instituții participante vor contribui astfel, prin organizarea de întâlniri și evenimente culturale comune, la punerea bazelor unui parteneriat pe termen lung care va urmări dezvoltarea cooperării în domeniul promovării patrimoniului cultural, îmbunătățirea cunoștințelor privind revitalizarea acestui patrimoniu și a culturii urbane în medii multiculturale.

Pentru ca aceste acţiuni ale proiectului să se realizeze în cele mai bune condi󠅣ţii, în perioada 12-16 februarie 2023, au avut loc întâlniri bilaterale (mese rotunde şi workshopuri) la sediul partenerului norvegian din Bryne, axate pe schimbul de expertiză norvegiano-român în legătură cu aceste teme de interes.

Echipa de proiect din partea UPT care s-a deplasat în Norvegia a distribuit volumul bilingv (român-englez) editat de Asociatia Salvaţi Patrimoniul Timişoarei – ,,Timişoara atunci şi acum” promovând astfel patrimoniul cultural al oraşului de pe Bega în colegiul partener din peninsula scandinavă.  Volumele distribuite au fost donate de Asociatia Salvaţi Patrimoniul Timişoarei.

Proiectul Capitalizing on urban culture by promoting cultural heritage and cultural entrepreneurship beneficiază de un grant in valoare de 44.635.12 euro din Islanda, Liechtenstein si Norvegia prin graturile SEE și norvegiene.

Granturile SEE și norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Norvegiei pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă. Sunt două obiective generale: reducerea disparităților economice și sociale în Europa și consolidarea relațiilor bilaterale între statele donatoare și 15 state UE din centrul și sudul Europei și statele baltice. Cele trei state donatoare cooperează îndeaproape cu UE în baza Acordului privind Spațiul Economic European (SEE). Între 1994 și 2014, statele donatoare au contribuit cu €3,3 miliarde prin scheme consecutive de grant. Pentru perioada 2014-2021, Granturile SEE și norvegiene se ridică la €2,8 miliarde. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro.