Sponsorizare de 15.000 de euro pentru implementarea unui proiect educațional de mediu la Universitatea din Petroșani

Home Educație Sponsorizare de 15.000 de euro pentru implementarea unui proiect educațional de mediu la Universitatea din Petroșani
Sponsorizare de 15.000 de euro pentru implementarea unui proiect educațional de mediu la Universitatea din Petroșani

Universitatea din Petroșani este beneficiar al unei generoase sponsorizări venite din partea companiei SYNEVO ROMANIA S.R.L., care a alocat nu mai puțin de 15.000 de euro pentru derularea proiectului proiectul ”Educație ecologică și pentru protecția mediului prin dezvoltarea abilităților practice ale studenților UPET”, contractul de sponsorizare fiind semnat încă de la finalul lunii decembrie 2022.

Potrivit directorului de proiect, conf.univ.dr.ing. Daniela Ionela Ciolea, proiectul are ca scop susținerea și îmbunătățirea condițiilor actului educațional, prin înființarea și amenajarea unei platforme ca bază de practică studențească în campusul universitar, în vederea identificării și dezvoltării abilităților practice ale studenților, dar și consolidarea cunoștințelor prin crearea condițiilor optime și funcționale de cercetare experimentală proprie in situ/ex situ pentru toți studenții.

Obiectivele proiectului urmăresc, printre altele:

– Înfiinţarea și gestionarea unei platforme de aprox. 308 m2 în campusul universitar, ca bază de practică studențească, destinată studenților prin crearea condițiilor optime de cercetare experimentală proprie.

– Asigurarea bazei tehnice pentru aplicații practice/experimentale prin dotarea cu echipamente moderne de laborator, analitice și de cercetare care vor susține implicarea studentului direct, dar și integrarea sa la munca în echipă (in situ/ex situ).

– Pregătirea studenţilor în tehnica de măsurare directă a indicatorilor de mediu prin utilizarea unei infrastructurii adecvate, necesară în procesele de analiză a indicatorilor specifici.

– Instruirea studenţilor, pentru a deveni eficienți în munca lor de prelevare a indicatorilor de mediu, prin utilizarea echipamentelor moderne, respectiv dezvoltarea abilităților practice, dar și dezvoltarea lor științifică prin gestionarea și interpretarea datelor experimentale obținute.

– Realizarea de tematici experimentale moderne legate de lucrările de finalizare a studiilor universitare prin atragerea studenţilor către activităţile de cercetare prin favorizarea stimulării creativităţii şi înlesnirea procesului de afirmare pe plan ştiinţific.

– Înfiinţarea unei arhive electronice prin care studenţii, cadrele didactice și agenții economici vor putea avea acces pe viitor la rezultatele cercetărilor experimentale.

Implementarea proiectului va conduce la:- identificarea și dezvoltarea abilităților practice prin instruirea profesională în anul universitar 2022-2023 a min. 200 studenții/masteranzi din cadrul Universității din Petroșani, dar și a 49 cadrele didactice din învăţământul preuniversitar prin programul de conversie profesională Educație ecologică și pentru protecția mediului. Beneficiari proiectului vor fi și generațiile de studenții din anii care vor urma, astfel perspectiva beneficiarilor este optimă pe termen scurt, mediu și lung, cu posibilitatea extinderi spre beneficiari mai tineri, nivel liceu și gimnaziu.

Rezultatele proiectului vor conduce la un impact tehnico-ştiinţific relevat prin: deschiderea unor noi direcţii de cercetare, oportunităţi de perfecţionare şi dezvoltare a sferei de interes pentru tinerii cercetători, cu efect pozitiv în educația ecologică, economia circulară și protecția mediului; Impactul social al proiectului este major, iar problemele pe care soluţionează au o adresabilitate socială şi profesională de maximă importanţă:deschiderea unor noi direcţii de cercetare, cu implicaţii pe termen mediu şi lung privind asigurarea stabilităţii şi perfecţionarea absolvenților și tinerilor cercetători;se aduc importante beneficii sociale, prin susținerea studenților în cercetarea științifică. Proiectul vine să sprijine dezvoltarea cercetării științifice universitare, contribuind în viitor la dezvoltarea economică, prin prisma educației ecologice și pentru protecției mediului, în contextul economiei circulare. Gradul de aplicabilitate a acțiunilor și rezultatelor au relevanță pentru desfăşurarea orelor de laborator/practică anuală/cercetare experimentală pentru ciclurile de licență/master/doctorat, impactul fiind unul pozitiv. Investiția tehnico-financiară în înființarea platformei, dar și investiția științifică și spirituală în dezvoltarea abilităților practice, pregătirea și instruirea profesională a tinerei generații va avea nenumărate efecte pozitive înscrise în conceptul dezvoltării durabile a mediului, respectiv a factorului uman.

În cadrul acestui proiect vor fi acordate și 7 burse și 9 premii pentru studenți, participanți cu lucrări referitoare la ”Educația ecologică pentru Protecția Medioului” în cadrul ediției din acest an a Simpozionului Național Studențesc ”Geoecologia” organziat de Facultatea de Mine a Universității din Petroșani.

Synevo unul dintre cei mai importanți furnizor de servicii de laborator din România, oferind peste 2.000 de tipuri de analize uzuale și avansate, care acoperă o gamă largă de servicii de laborator, de la teste de prevenție până la diagnostic primar în vederea monitorizării diverselor tratamente. Synevo România administrează o rețea națională de 21 laboratoare și 147 de centre de recoltare a probelor biologice, amplasate în zone ușor de accesat din 65 de localități. Peste 1.400 de angajați sunt implicați în deservirea a mai mult de 3,5 milioane de clienți, prin realizarea a peste 17 milioane de teste anual.