”Game Jams”, jocul și tehnologia care unește Petrila cu Marea Britanie și Grecia, sub semn ”Erasmus+”

Home Educație ”Game Jams”, jocul și tehnologia care unește Petrila cu Marea Britanie și Grecia, sub semn ”Erasmus+”
”Game Jams”, jocul și tehnologia care unește Petrila cu Marea Britanie și Grecia, sub semn ”Erasmus+”

Colegiul Tehnic “Constantin Brâncuși”  este implicat într -un proiect Erasmus+ intitulat ”Game Jams” derulat împreună cu Longsands Academy din Marea Britanie, conducătorul proiectului și  1o Geniko Lykeio din Aigiou – Grecia. Acesta este un proiect de colaborare care investighează diversitatea în domeniul jocurilor și istoria computerelor și jocurilor în Europa, fiind cofinanțat înm cadrul Programului ”Erasmus+” al Uniunii Europene.

Conform celei mai recente cercetări privind TIC (Tehnologia Comunicației și a informațiilor) și egalitatea de gen a ICC – Camera Internațională de Comerț (elaborat în anul 2018), femeile sunt în prezent mai puțin probabil să folosească sau să dețină tehnologii digitale și să studieze și să lucreze în domeniul digital și sectoare TIC, în comparație cu bărbații, iar decalaje și mai mari sunt între cei tineri și cei cu vârsta de peste 45 de ani. În același timp, studiul relevă faptul că TIC îmbunătățește eficiența, îmbunătățește coordonarea și îmbunătățește calitatea informațiilor colectate și împărtășite pentru planificarea dezvoltării. Mai mult, este dovedit faptul că tehnologiile pot sprijini auto-dezvoltarea, accesul la cunoștințe și informații, servicii sociale și de sănătate, perfecționarea și accesul la piața mondială a muncii și la cariere mai bune.

Pentru a promova emanciparea femeilor și egalitatea de șanse, menționate printre cele 17 obiective ale Agendei ONU pentru Dezvoltare Durabilă, noile generații trebuie să fie bine informate despre modul în care funcționează ecosistemul TIC în practică, barierele în calea accesului la acesta și cum pot fi depășite provocările.  .

Acesta este, de altfel, și scopul principal al Proiectului „Games Jam” care implică studenți din 3 țări diferite în derularea unui număr de 3 schimburi transnaționale diferite, menite să conștientizeze inegalitățile de gen în TIC și STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică) în general și îmbunătățirea abilităților tehnice legate de proiectarea jocurilor. Școlile vor lucra împreună pentru a proiecta și dezvolta un joc video care va promova egalitatea de gen și importanța competențelor digitale pentru femei și, de asemenea, va crește gradul de conștientizare despre femeile care reușesc în TIC și STEM, într-un mod atractiv și dinamic.

Potrivit reprezentanților Colegiului Tehnic ”Constantin Brâncuși” din Petrila, obiectivele proiectului sunt:

  • să îmbunătățească competențele-cheie și abilitățile soft ale participanților prin activități de formare personalizate organizate în timpul experiențelor de mobilitate transnațională și schimburi de elevi de diferite naționalități;
  • promovarea egalității de gen în sectorul tehnologiei și în societate în general, prin activități de educație formală și non-formală;
  • să încurajeze abilitățile elevilor legate de proiectarea jocurilor și știința informatică;
  • să permită profesorilor participanți să dobândească abilități legate de utilizarea tehnicilor de predare bazate pe competențe prin schimburi online cu alți colegi europeni pe parcursul celor 24 luni de dezvoltare a proiectului;
  • consolidarea strategiei de internaționalizare a școlilor europene implicate.

În acest scop, în cadrul proiectului ”Game Jams” sunt programate trei vizite de schimb. Una dintre acestea, a avut deja loc în perioada 12 – 16 decembrie 2022, o alta se derulează chiar în aceste zile, în perioada 27 februarie – 3 martie 2023, iar ultima este programată pentru data de 24-28 aprilie 2023.

Fiecare țară va efectua cercetări privind istoria femeilor care contribuie la dezvoltarea STEM și TIC în propria țară și se va concentra pe stereotipuri în diferite contexte, inclusiv jocuri. Studenții vor folosi eTwinning pentru a analiza alte bune practici implementate de școlile europene pe teme similare. În acest fel, studenților li se va oferi posibilitatea de a începe abordarea temei proiectului și de a începe să lucreze împreună pentru a produce materialele necesare desfășurării schimbului transnațional. Studenții vor începe să colaboreze, în grupuri de lucru și prin eTwinning, pentru a-și pregăti jocul video educațional.

Cu ocazia vizitei în Anglia, fiecare școală participantă a creat un logo și a participat la alegerea celui care va fi utilizat în cadrul proiectului prin votarea lui online de către țările participante. Fiecare școală a trebuit să cerceteze istoria femeilor în tehnologie (știință/calculatoare/inginerie și matematică) în țara lor și să pregătească o prezentare pentru a fi prezentată tuturor participanților în prima zi în Marea Britanie. Această prezentare  a fost creată și prezentată de către elevi.

Cel de-al doilea schimb de experiență are loc, în aceste zile, la Petrila. În cadrul acestuia, participanții prezenți au avut de îndeplinit următoarele sarcini:

  • Prezentare a tehnicilor campaniilor de diseminare și conștientizare asupra proiectului;
  • Promovarea instrumentelor inovatoare care vor crește gradul de conștientizare asupra tematicilor din cadrul proiectului.
  • proiectarea și dezvoltarea jocului realizat în cadrul proiectului.

Ultimul schimb de experieanță va avea loc în Grecia și se va concentra pe finalizarea și testarea jocului video și dezbatere pe temele proiectului cu întreaga comunitate școlară a partenerul de găzduire.

La finalul activităților proiectului, Jocul Video produs de elevi va fi prezentat într-un eveniment de închidere, organizat în cadrul fiecărui Institut partener, la care vor fi invitate să participe familiile, elevii școlii și managerii școlii, împreună cu celelalte părți interesate. Participanții, prin videoclipuri și fotografii, își vor împărtăși experiența, iar profesorii activităților vor ilustra rezultatele obținute cu implementarea „Game Jams”.

Jocul video va fi disponibil online și mediatizat pe eTwinning pentru a ajunge la alte școli europene interesate să „facă o schimbare” prin acțiuni mici și importante pentru o societate mai bună și mai incluzivă.

Felicitări, elevilor și cadrelor didactice coordonatoare de la Colegiul Tehnic ”Constantin Brâncuși” din orașul Petrila pentru implicare și pentru modul în care se dovedește că știu să fie, cu adevprat, gazde bune, pentru colegii din Marea Britanie și Grecia, cu care sunt partenrio în acest proiect.