Apa Serv Valea Jiului celebrează Ziua Mondială a Apei

Home Economie Apa Serv Valea Jiului celebrează Ziua Mondială a Apei
Apa Serv Valea Jiului celebrează Ziua Mondială a Apei

Element constitutiv al vieții, apa constituie o resursă extrem de prețioasă pe care avem datoria de a o prețui ca atare, așa cum avem obligația de a contribui, personal și colectiv, la protejarea mediului și conservarea resurselor de apă de care dispunem. La Apa Serv Valea Jiului, acționăm cu responsabilitate în această direcție, zi de zi și ori de câte ori avem ocazia transmitem comunităților pe care le deservim mesajul nostru: ”Apa este viață!”

Adevărata valoare a apei este pusă în evidență, la nivel mondial, îndeosebi la început de primăvară când, pe 22 Martie, este marcată peste tot în lume ”Ziua Mondială a Apei” (”World Water Day”). Instaurată de Organizația Națiunilor Unite (ONU), scopul Zilei Mondiale a Apei este de a se atrage atenția asupra crizei globale a apei. La 22 martie în fiecare an,  marcăm Ziua Mondială a Apei, luând măsuri pentru a aborda criza apei. Din fericire, în regiunea noastră, nu mai putem vorbi astăzi despre o criză a apei potabile, acest serviciu de utilitate publică fiind asigurat, iar investițiile realizate în modernizarea captărilor și stațiilor de tratare garantează cantitatea și calitatea apei potabile pentru toți consumatorii. În plan global însă, se estimează că 780 de milioane de oameni trăiesc în prezent fără apă potabilă accesibilă și curată.

Pentru operatorul regional Apa Serv Valea Jiului, apa reprezintă mai mult decât un element vital, apa fiind o responsabilitate de zi cu zi. Apa Serv Valea Jiului desfășoară în aria sa de operare servicii de captare, tratare, transport, acumulare și de distribuire a apei potabile, respectiv de canalizare şi de epurare a apelor uzate menajere în localităţile din Valea Jiului. În ceea ce privește operatorul serviciilor de alimentare cu apă potabilă din Valea Jiului –  Apa Serv Valea Jiului SA Petroșani – avem satisfacția de a putea marca Ziua Mondială a Apei de cu convingerea că aproape 100% din cetățenii din aria noastră de operare au, în acest moment, acces la apă potabilă de cea mai bună calitate.

Pentru a ajunge la o astfel de performanță, operatorul serviciilor de alimentare cu apă potabilă din Valea Jiului a înțeles potențialul major al utilizării fondurilor europene. Astfel, dacă în urmă cu un deceniu, încă existau foarte multe zone, urbane sau rurale, din perimetrul acestei regiuni în care cetățenii nu beneficiau de apă curentă – un serviciu necesar pentru siguranța și confortul oamenilor și obligatoriu pentru statutul European  al țării noastre – în prezent doar câteva zone izolate nu sunt încă racordate la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă.

Pentru ca toți locuitorii să aibă acces la sisteme performante de alimentare cu apă și de canalizare, Apa Serv Valea Jiului derulează proiectul major de investiții „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020”, cu finanțare nerambursabilă din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Obiectivul general al proiectului este creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației din aria a șase localități din Valea Jiului: municipiile Petroșani, Lupeni, Vulcan și orașele Aninoasa, Petrila şi Uricani.

Contractul de finanţare a fost semnat în luna mai 2017 şi are o valoare totală de 384.329.650,38 de lei, din care, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene este de 275.186.442,38 de lei. În cadrul proiectului, investițiile se derulează prin 13 contracte de lucrări, 2 contracte de servicii și 1 contract de furnizare. La momentul actual, proiectul implementat de Apa Serv Valea Jiului are deja mai multe obiective îndeplinite.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, conducerea Apa Serv Valea Jiului mulțumește tuturor beneficiarilor săi, partenerilor și întregului colectiv de salariați pentru bunele relații consfințite în relațiile de colaborare de până acum.. ”Vă asigurăm că ne propunem să rămânen același partener serios, preocupat de creșterea constantă a calității serviciilor oferite populației din Valea Jiului așa cum ne dorim să păstrăm poziția noastră de seriozitate în relațiile cu toți partenerii și beneficiarii. Tuturor, de Ziua Mondială a Apei le transmitem ”La mulți ani !”

Pentru a marca Ziua Mondială a Apei, Apa Serv Valea Jiului va organiza, în perioada următoare, o serie de activități educaționale, în cadrul cărora elevi de la unitățile de învățământ din Valea Jiului, însoțiți de cadre didactice, vor putea vizita stațiile de tratare și epurare a Apei, dar și alte obiective din cadrul companiei, în cadrul programului ”Porți deschise la Apa Serv” și ”Școala Altfel”.

Cristian IONICĂ
Director general
Apa Serv Valea Jiului