Patrule mixte pentru sancționarea celor care ard vegetația uscată

Home Stiri la zi Patrule mixte pentru sancționarea celor care ard vegetația uscată
Patrule mixte pentru sancționarea celor care ard vegetația uscată

Pe fondul creşterii semnificative, în ultima perioadă, a numărului incendiilor de vegetație uscată produse ca urmare a utilizării focului deschis pentru igienizarea terenurilor de vegetația uscată, fără respectarea măsurilor obligatorii de apărare împotriva incendiilor, care pot afecta construcţiile, fondul forestier sau principalele căi de transport (rutiere și feroviare) aflate în vecinătate, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara a decis prin Hotărârea nr. 14 – privind măsurile de reducere a riscului de incendiu la vegetația uscată și fondul forestier – INTERZICEREA ARDERII MIRIȘTILOR, VEGETAȚIEI USCATE ȘI A RESTURILOR VEGETALE PE RAZA JUDEȚULUI HUNEDOARA, INDIFERENT DE FORMA DE PROPRIETATE A TERENULUI.

Totodată, la nivelul județului Hunedoara se vor constitui echipe mixte formate din reprezentanți ai: Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Iancu de Hunedoara” al județului Hunedoara, Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara, Garda Naţională de Mediu – Serviciul Comisariatul Judeţean Hunedoara și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Hunedoara, care vor desfășura acțiuni de patrulă la nivelul Unităților Administrativ Teritoriale din județul Hunedoara pentru identificarea și sancționarea persoanelor care au folosit în mod intenționat focul deschis.

De asemenea, ocoalele silvice de stat și private care au în administrare și/sau pază fonduri forestiere, vor intensifica activitățile de patrulare în vederea depistării, în fază incipientă, a unor eventuale incendii de vegetație pe suprafețele limitrofe fondului forestier aflat în pază/administrare, sau de observare a persoanelor care au intenția de a proceda la igienizarea de terenuri prin metoda arderii vegetației de pe aceste suprafețe.

Nerespectarea prevederilor legale privind interzicerea arderii miriştilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei, pentru persoane fizice şi de la 50.000 lei la 100.000 lei pentru persoanele juridice.

Un regim sancţionator distinct este stabilit pentru arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor şi vegetaţiei ierboase din ariile protejate şi de pe terenurile supuse refacerii ecologice, faptă care constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, dacă a fost de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală.