Consiliul județean Hunedoara / Anunț consultare publică proiect CJH

Home Administrație Consiliul județean Hunedoara / Anunț consultare publică proiect CJH
Consiliul județean Hunedoara / Anunț consultare publică proiect CJH

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se supune consultării publice:

     1 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Documentul de Poziție din cadrul proiectului ,,SISTEM  DE  MANAGEMENT INTEGRAT  AL DEȘEURILOR ÎN  JUDEȚUL  HUNEDOARA”.     

Proiectul de hotărâre a fost afișat în data de 28.03.2023, acesta poate fi consultat la Centrul de Informare a Cetăţeanului, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, din Deva, str. 1 Decembrie, nr. 28, jud. Hunedoara, sau pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara, la adresa de internet: www.cjhunedoara.ro.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, cu referire la acest proiect de hotărâre, se pot depune în scris la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara, prin poştă la adresa: Deva – 330025, str. Bld 1 Decembrie 1918 nr. 28, judeţul Hunedoara, sau prin intermediul poştei electronice la adresa: cjh@cjhunedora.ro, până la data de 08.04.2023.

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.