Rezultate pozitive în activitatea CAR Unirea Petroșani în anul 2022 și noi perspective de dezvoltare pentru 2023

Home Economie Rezultate pozitive în activitatea CAR Unirea Petroșani în anul 2022 și noi perspective de dezvoltare pentru 2023
Rezultate pozitive în activitatea CAR Unirea Petroșani în anul 2022 și noi perspective de dezvoltare pentru 2023

În contextul multiplelor provocări și crize care au marcat anul 2022 și având de înfruntat condițiile unei instabilități certe pe piața financiară, echipa din fruntea CAR Unirea Petroșani, care administrează investițiile unui număr de aproape 4000 de membri, a reușit nu doar să păstreze în parametri optimi toți indicatorii de performanță stabiliți, ci și să continue linia ascendentă de dezvoltare a acestei prestigioase case de ajutor reciproc din Valea Jiului.

Acest lucru a fost evidențiat, cu seriozitate și responsabilitate, în raportul anual al Comitetului Director format din Stanca-Rodica Costandoiu – președinte, Vasile Bâțoancă – vicepreședinte, Mihai Soceanu Mihai – secretar, Violeta Szilveszter și Violeta Ologu – membri, raport susținut în cadrul Conferinței delegaților CAR Unirea Petroșani care a avut loc în aceste zile la Petroșani și confirmat de locul pe care această Casă în ocupă în cadrul celei mai puternice asociații a instituțiilor financiare nebancare din Regiunea Vest (12 din 26), de obținerea Certificatului european de bune practici în activitatea de creditare (de care mai beneficiază doar alte 9 instituții similare din cadrul Regiunii Vest) dar mai ales de încrederea membrilor. ”Este important că membri Casei noastre de Ajutor Reciproc nu și-au pierdut încrederea în noi, dovadă fiind evoluția valorii fondurilor sociale și a valorii activelor productive, care au înregistrat creșteri constante în ciuda provocărilor majore de pe piața economică și financiară atât de instabile în cursul anului 2022. Am luat toate măsurile să traversăm cât mai bine perioada de incertitudine creată de criza energetică, de inflație, de războiul din Ucraina, toate acestea venite după criza pandemiei Covid”, se arată în raportul prezentat de dr.ec. Stanca-Rodica Costandoiu, președintele CAR Unirea.

Cifrele și schemele grafice comparative prezentate atât de președintele aceste Case de Ajutor Reciproc, dar și de directorul economic ec. Violeta Ologu arată fără echivoc că pe fondul abordării în mod profesionist a tuturor aspectelor din activitatea instituției de către întreaga echipă administrativă, aspect care a condus la menținerea și chiar creșterea încrederii membrilor în această instituție, toți indicatorii economici relevanți în analiza economico-financiară a anului 2022 au înregistrat creșteri. Desigur, pe fondul creșterii galopante a inflației și a informațiilor alarmante privind piața financiară, numărul împrumuturilor acordate a înregistrat o ușoară scădere, comparativ cu cel de dinaintea pandemiei, însă acest lucru a fost compensat de creșterea valorică a sumelor împrumutate. ”Un aport determinant în această direcție l-a avut desigur strategia Casei privind atragerea de noi membri şi din alte segmente de piață, cum ar fi întreprinzători, persoane fizice autorizate, fermieri, care desfăşoară activitate generatoare de venit, ca urmare a obţinerii Certificatului european de bune practici în activitatea de creditare care ne-a permis să acordăm un nou tip de împrumut cu fond de garantare de la Fondul European de Investiții (E.I.F). Este vorba despre împrumutul EaSI, disponibil în 3 tipuri: Business start, pentru deschiderea unei afaceri, Capitalizare, pentru dezvoltarea unei afaceri şi Agricol, pentru membrii care desfășoară şi obţin producţie din lucrări agricole şi nu numai. Împrumuturile au dobânzi avantajoase, scadenţa ratelor este de 60-84 rate lunare. Numai în anul 2022 au fost acordate 13 astfel de împrumuturi cu garantie EaSI în valoare de 900.000 lei, reprezentând 7,46% din totalul împrumuturilor acordate”, spune ec. Violeta Ologu, director economic al CAR Unirea Petroșani.

În altă ordine de idei, CAR Unirea Petroșani a reușit în anul 2022 să-și onoreze cu succes și misiunea de întrajutorare, nu doar la capitolul împrumuturilor acordate membrilor săi, ci și în ceea ce privește acordarea de ajutoare sociale în conformitate cu prevederile statutare. ”Astfel, în anul 2022 au fost acordate 51 ajutoare în caz de deces și 69 ajutoare sociale diverse, valoarea totală a ajutoarelor nerambursabile acordate fiind de 125.650 lei. Susținerea pe care o acordă casa noastră membrilor săi se concretizează în ajutoare nerambursabile oferite, respectiv pentru căsătorie, pentru nașterea unui copil sau pentru aniversarea căsătoriei (la 25, 40 și 50 de ani). Mărimea acestora depinde de vechimea membrului CAR și poate ajunge până la 1.000 lei. Totodată, în cazul decesului membrului CAR (sau a soției/soțului ori a copilului), se acordă un ajutor nerambursabil care poate fi de până la 4.000 lei, condiționat, de asemenea, de vechimea în CAR”, explică președintele Casei, Stanca-Rodica Costandoiu.

Prezent la Conferința anuală a CAR Unirea Petroșani, directorul general al Asociației Caselor de Ajutor Reciproc din Regiunea Vest, Paul Petreanu a evidențiat faptul că, deși cifrele de bilanț au fost prezentate cu modestie de echipa din fruntea CAR Unirea Petroșani, acestea demonstrează fără echivoc faptul că această Casă își păstrează poziția relevantă în cadrul activităților de pe piața financiară nebancară, atât în cadrul UTCAR Vest, cât mai ales în fața propriilor membri. ”Din punct de vedere economico-financiar, cifrele pe care ni le-ați prezentat cu atât de multă modestie, confirmă trendul ascendent înregistrat în activitatea dumneavoastră. Acuratețea informațiilor denotă profesionalism și excelentă pregătire a Comitetului Director și a întregii echipe care deservește activitatea acestui CAR. Pe scurt, performanțele dumneavoastră sunt, mai ales în contextul economico-financiar național și mondial din prezent, absolut apreciabile, motiv pentru care vă felicit și sunt onorat că sunteți membri ai asociației noastre teritoriale, fapt pentru care vă mulțumesc”, a spus, în intervenția sa, Paul Petreanu.

Cu mulțumirea finalizării unui an financiar bun, Comitetul Director al CAR Unirea Petroșani își propune ca, în anul 2023, să-și consolideze poziția pe piața activităților financiare de acest fel, să protejeze investițiile financiare ale membrilor săi prin acordarea de bonificații competitive, să intensifice activitatea de creditare, prin diversificarea formelor de împrumut adaptate nevoilor membrilor și prin practicarea unor dobânzi corecte, care în sistemul CAR, după cum este cunoscut, nu se modifică pe toată perioada rambursării. De asemenea, CAR Unirea Petroșani intenționează în acest an să-și extindă aria de operare prin deschiderea unei noi filiale. În plus, președintele Casei dă asigurări că anul 2023 va aduce și o intensificare a procesului de digitalizare a activităților CAR, inclusiv prin introducerea unei aplicații de management al contului clienților săi, de pe telefonul mobil, tabletă, laptop sau desktop, dar și o serie de alte noutăți care vor fi prezentate membrilor la momentul respectiv.

”Ceea ce este cu adevărat important în măsurarea performantei CAR Unirea Petroșani este baza pe care sunt clădite principiile, metodele și modul nostru de lucru. Primul principiu este însăși scopul pentru care a fost înființată casa de ajutor reciproc: de întrajutorare a membrilor săi. Iar Programul de măsuri și decizii adoptat de echipa de conducere, punerea lui în practica de către salariați, conduc la realizarea cu succes a obiectivelor noastre”, a mai precizat Stanca-Rodica Costandoiu, președintele CAR Unirea Petroșani.

În fața tuturor acestor evidențe în ceea ce privește seriozitatea, profesionalismul și dedicația echipei căreia i-a fost încredințată conducerea acestei instituții stau mărturie încrederea acordată de membri Casei, încredere dovedită atât în activitatea de zi cu zi, dar și confirmată prin votul unanim al delegaților prezenți la Conferința anuală a CAR Unirea Petroșani pentru toate documentele supuse analizei, dezbaterii și aprobării.