Conferință internațională EURECA-PRO la Universitatea din Petroșani

Home Educație Conferință internațională EURECA-PRO la Universitatea din Petroșani
Conferință internațională EURECA-PRO la Universitatea din Petroșani

Luna mai este, în mod tradițional, perioada în care la Universitatea din Petroșani, se derulează o serie de manifestări științifice și simpozioane naționale studențești.

Anul acesta, care marchează 75 de ani de la înființarea instituției de învățământ superior din Valea Jiului, este unul ceva mai special și din această perspectivă. Astfel, după cum ne informează rectorul Universității din Petroșani, prof.univ.dr.ing. Radu Sorin, cele trei mari simpozioane studențești organizate sub egida celor trei facultăți componente vor fi dublate, în luna mai de organizarea, la Petroșani, a unei conferințe internaționale care va avea loc sub egida EURECA-PRO.

”Găzduim în acest an, în luna mai, la universitatea noastră, un important eveniment internațional. Este vorba despre o conferință care are loc sub egida corsțiului academic EURECA-PRO, la care după cum se știe, Universitatea din Petroșani este membru fondator. Cu acest prilej, vor fi prezenți la Petroșani reprezentanți la cel mai înalt nivel din cadrul universităților partenere, dar și numeroase cadre didactice și colective de cercetători, evenimentul fiind înscris în calendarul activităților internaționale EURECA-PRO, dar și în calendarul evenimentelor pe care le organizăm în acest an important, în care Universitatea din Petroșani împlinește 75 de ani de existență”, a declarat prof.univ.dr.ing. Radu Sorin, rectorul Universității din Petroșani.

Montanuniversität Leoben (Austria), Universitatea Minieră și Tehnologie din Freiberg (Germania), Universitatea din Petroșani (România), Universitatea din León (Spania), Universitatea Tehnică din Creta (Grecia), Universitatea de tehnologie Silezia (Polonia) și Mittweida University of Applied Științele (Germania) sunt șapte instituții de învățământ superior situate în șase state membre diferite ale UE care și-au unit forțele pentru a crea o Universitate Europeană puternică și unică în domeniul consumului și producției responsabile (RCP): EURECA-PRO.

”Rolul acestui consorțiu de universități europene este acela de a alinia planurile de învățământ la o serie de discipline în proporție de 80% la nivel European. Aici intră planurile de învățământ, cursurile care se țin, schimburile de experiență etc.”, arată prof.univ.dr.ing. Radu Sorin. 

Rectorul Universității din Petroșani explica de altfel, într-un interviu acordat revistei ”Market Watch” (nr. 288/octombrie 2020) că, prin abordarea sa nouă, pe de o parte, alianța universitară EURECA-PRO, din care cu mândrie face parte și Universitatea din Petroșani, contribuie în mod holistic la problema extrem de actuală a consumului și producției durabile sub umbrela Obiectivului de dezvoltare durabilă 12 și, pe de altă parte, urmărește să contribuie în mod eficient la realizarea și transformarea Spațiului european de învățământ superior, urmărind atingerea Obiectivului de dezvoltare durabilă 4.

Acesta mai arată că, în constituirea alianței universitare EURECA-PRO, din care face parte și Universitatea din Petroșani, 7 prestigioase universități din Europa, din 7 state europene memebre UE și-au dat mâna pentru a crea o Universitate Europeană puternică și unică în domeniul consumului și producției responsabile.

”Prin Facultatea de Mine și Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică există colaborări tradiționale în domeniul extragerii substanțelor minerale utile energetice și nonenergetice cu marea majoritate a actorilor de pe piața resurselor minerale din România. Cercetarea, inovarea și transferul tehnologic se produc atât pe întregul lanț de producere a energiei electrice și termice, cât și în domeniul extragerii substanțelor minerale utile nonenergetice, reabilitări, ecologizări halde, iazuri de decantare, reabilitarea incintelor de suprafață și păstrarea lor ca patrimoniu industrial (Minele Petrila și Aninoasa din Valea Jiului), expertize și studii de stabilitate ale taluzururilor și terenurilor. Toate aceste activități sunt concordante cu obiectivele tematice 4, 5, și 6 din EU Smart Specialisation Strategy. Universitatea din Petroșani are competențe valoroase în domeniul cercetării, proiectării, tehnologiei informației, automaticii și transferului tehnologic prin anumite specializări inteligente de la cele 3 cicluri: licență, masterat și doctorat. Angajatori și angajați din zona extragerii substanțelor minerale utile, excelent formați în cadrul universității, devin apoi beneficiari în cadrul contractelor de cercetare științifică și inovare. Absolvenții Universității din Petroșani lucrează în lume ca ingineri mineri și nu numai, pe toate cele 6 continente, existând o tradiție în acest sens”, a explicat rectorul Radu Sorin Mihai.