Ușoară scădere a ratei şomajului în județul Hunedoara în luna februarie 2023

Home Economie Ușoară scădere a ratei şomajului în județul Hunedoara în luna februarie 2023
Ușoară scădere a ratei şomajului în județul Hunedoara în luna februarie 2023

La sfârșitul lunii februarie 2023, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara erau înregistrați 6.090 șomeri (din care 3.232 femei), rata șomajului fiind de 3,91 %. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 4,03 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,12 pp.

Din totalul de 6.090 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Hunedoara, 1.951 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 4.139 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.073  șomeri provin din mediul rural și 4.017  sunt din mediul urban.

Cei mai mulți șomeri corespund grupei de vârstă cuprinsă între 40 și 49 de ani (1515 șomeri), iar cei mai puțin corespund grupei de vârstă de sub 25 de ani (802 șomeri).

Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Hunedoara, 28 %, urmat de cei cu studii gimnaziale 26 %, iar 21 % sunt șomeri fără studii și cu nivel de studii primare. Șomerii care au absolvit învățământul profesional sau școli de arte și meserii reprezintă 16% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii superioare sunt 7 %, iar cei cu învățământ postliceal sunt 2 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 244 persoane foarte greu ocupabile, 1.397 greu ocupabile, 4.019 mediu ocupabile, iar 430 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele instițuției.

Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Hunedoara sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Hunedoara la adresa www.anofm.ro.