Consiliul județean Hunedoara / Anunț

Home Anunțuri Consiliul județean Hunedoara / Anunț
Consiliul județean Hunedoara / Anunț

Având în vedere Anunțul publicat anterior în temeiul prevederilor art. 8 alin. 1 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică faptul că ora ședinței ordinare a Consiliului Județean Hunedoara din data de 26 mai 2023, s-a modificat de la ora 11:00 la ora 13:00, iar ordinea de zi rămâne neschimbată.