Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Petroșani / Anunț finalizare proiect ”SAFE-Sănătatea apărată ferm și eficient”

Home Anunțuri Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Petroșani / Anunț finalizare proiect ”SAFE-Sănătatea apărată ferm și eficient”
Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Petroșani / Anunț finalizare proiect ”SAFE-Sănătatea apărată ferm și eficient”

Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Petroșani anunță finalizarea proiectului cu titlul „SAFE – Sănătatea apărată ferm și eficient”  în vederea gestionării  situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2, cod MySMIS 148769, înscris în cadrul axei prioritare Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creşterea eficienţei energetice şi utilizarea  surselor regenerabile de energie, cu finanţare din REACT-EU, obiectivul specific: 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale.     

Scopul proiectului: Sprijinirea unității de învățământ preuniversitar de stat, Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Petroșani, pentru gestionarea situației cauzate de riscul de infecție cu virusul SARS-Cov-2, prin asigurarea echipamentelor și a resurselor materiale indispensabile pentru a putea aplica măsurile sanitare și de protecție minime  în anul calendaristic 2022. 

Rezultate așteptate: Asigurarea unei infrastructuri funcționale și a resurselor materiale indispensabile pentru a putea aplica măsurile sanitare și de protecție minime în unitatea școlară pe perioada pandemiei COVID-19. Proiectul contribuie la indicatorul de rezultat al POIM 2S130 – Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de  SARS-COV-2. 

Valoarea totală a proiectului: finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 510.479,97 lei, 100% din fondul FEDR 

Durata proiectului: 01.04.2022-30.06.2023. 

Cod SMIS 2014+    148769

Proiect cofinanțat din FEDR REACT-EU prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

Date de contact: Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Petroșani, str.22 Decembrie, nr.6, jud. Hunedoara, tel/fax: 0254.542482, e-mail: gsdlpetrosani@yahoo.com/ www.leonida-petrosani.ro