Noutăți în sistemul sanitar aduse de noul Contract-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale

Home Stiri la zi Noutăți în sistemul sanitar aduse de noul Contract-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale
Noutăți în sistemul sanitar aduse de noul Contract-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale

Luna iulie vine cu noutăți și pentru pacienții hunedoreni. Noul contract-cadru, care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale prevede mai multe servicii acordate pacienților, dar și beneficii pentru medicii de familie.

Una dintre cele mai importante măsuri este introducerea, în premieră, a plății în funcţie de performanţă, pentru medicina de familie. Totodată, se urmărește atragerea medicilor de familie în zonele rurale slab sau neacoperite cu asistenţă medicală primară, aceștia beneficiind de bonificații de 50%, respectiv 100%.

„Reglementările nou introduse au ca obiective îmbunătăţirea accesului la servicii medicale, îndeosebi în ceea ce privește depistarea precoce şi tratarea în faze incipiente a bolilor. Pentru aceasta, persoanele înscrise pe lista medicului de familie vor beneficia, începând cu 1 iulie, de noi servicii diagnostice și terapeutice, cum ar fi: recoltarea probelor biologice pentru efectuarea testului Babeș-Papanicolau pentru femeile simptomatice sau care planifică o sarcină, efectuarea testului Frax – utilizat pentru calculul riscului de fractură la pacienții cu osteoporoză, efectuarea de tratamente intravenoase cu injectomat, imobilizarea unei fracturi, tratamentul entorselor și luxațiilor, spălătura gastrică, etc. De asemenea, pentru comunicarea rapidă a informațiilor necesare tratării pacienților, medicii de familie vor consemna în biletele de trimitere adresa de e-mail a cabinetului, la care poate fi transmisă electronic scrisoarea medicală de la ambulatoriul de specialitate sau de la spital, precum și rezultatul analizelor/investigațiilor paraclinice, după caz”, precizează Adrian Nicolae David, directorul general al CAS Hunedoara.

În asistența medicală ambulatorie clinică de specialitate se extinde lista cuprinzând afecțiunile care permit prezentarea direct la medicul de specialitate, respectiv hemofilia, talasemia, sifilisul (genital primar și secundar al pielii și mucoaselor), HIV/SIDA, dermatita atopică, deficitul congenital de factor VII, trombastenia Glanzmann, hemipareze, parapareze și tetrapareze indiferent de etiologie.

Și în asistenţa medicală paraclinică din ambulatoriu vom avea o paletă mai largă de analize şi investigaţii, iar laboratoarele vor putea transmite medicului curant, prin poşta electronică, rezultatul analizelor şi investigaţiilor paraclinice.

În asistența medicală dentară, ca element de noutate, se introduce un nou serviciu decontat, și anume detartraj cu ultrasunete și periaj profesional. Pe lista investigațiilor imagistice ce pot fi efectuate de medicii stomatologi se adaugă și tomografiile dentare CBCT.

„Accesul echitabil şi cât mai larg al asiguraților la un pachet definit de servicii se numără printre obiectivele pe care le urmărim. În acest context, la dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, pentru reducerea birocrației, se elimină taloanele lunare pentru dispozitivele medicale acordate prin închiriere, utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate este necesară numai la acordarea dispozitivului medical, iar durata prescripțiilor medicale pentru dispozitivele necesare pacienților cu unele afecțiuni ireversibile sau cu încadrare în grad de handicap accentuat ori grav definitiv va fi nelimitată”, a declarat Adrian Nicolae David, directorul general al CAS Hunedoara.