Specializări propuse de Universitatea din Petroșani, la Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică, pentru înscrierea în anul universitar 2023-2024

Home Educație Specializări propuse de Universitatea din Petroșani, la Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică, pentru înscrierea în anul universitar 2023-2024
Specializări propuse de Universitatea din Petroșani, la Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică, pentru înscrierea în anul universitar 2023-2024

Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică este continuatoarea Facultății de Electromecanică Minieră, înființată în anul 1957, în cadrul Institutului de Mine din Petroșani. De-a lungul celor 56 de ani de existență a învățământului superior electro-mecanic în cadrul Universității din Petroșani, această facultatea a avut diverse denumiri, astfel: Facultatea de Electromecanică Minieră, 1957 – 1974; Facultatea de Utilaj Tehnologic, 1974 – 1977; Facultatea de Mașini și Instalații Miniere, 1977 – 1990; Facultatea de Mașini și Instalații Electromecanice Miniere, 1990 – 1992; Facultatea de Mașini și Instalații Electromecanice, 1992 – 2004; Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică, din anul 2004.

Pentru noul an universitar 2023-2024, Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică de la Universitatea din Petroșani pune la dispoziția absolvenților de Bacalaureat un număr total de 232 de locuri fără taxă, din care 13 sunt destinate unor categorii speciale, defavorizate, dar și alte 217 locuri cu taxă, toate pentru studiile de licență.

Specializările propuse pentru studiile de licență în noul an universitar 2023/2024 de la această facultate a Universității din Petroșani sunt:

CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIILOR, INGINERIA SISTEMELOR: 

 • Calculatoare:
  Această specializare asigură, în domeniul hardware și software, o pregătire adecvată a inginerilor, conferind acestora competențe privind: cunoașterea arhitecturii și structurii unui calculator, a funcționarii unui sistem de calcul și a dispozitivelor periferice; utilizarea unui sistem de calcul și a unor produse software specifice; înțelegerea funcționării și configurării unui sistem de operare și a unui sistem de operare în timp real; utilizarea software-urilor de sistem și a programelor utilitare; procesarea digitală a semnalelor; configurarea de rețele și cunoașterea nivelelor de protocoale ale acestora.
 • Automatică și Informatică Aplicată:
  În cadrul acestei specializări se pregătesc ingineri cu calificare în domenii tehnice de vârf: automatizarea, robotizarea și utilizarea tehnicii de calcul în aplicații industriale. Această pregătire asigură competențe privind: analiza, sinteza și implementarea sistemelor de reglare și comandă clasică și numerică a proceselor, a sistemelor evoluate de conducere a proceselor și a sistemelor de conducerea a roboților și sistemelor automatizate de producție; de modelare și simulare a sistemelor și proceselor utilizând medii de lucru adecvate; de realizare și dezvoltare a programelor de achiziții de date și de conducere a echipamentelor bazate pe circuite integrate specializate, microprocesoare și PLC; întreținerea sistemelor de conducere implementate prin echipamente numerice.

INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ENERGETICĂ:

 • Electromecanică:
  Specializarea „Electromecanică” face parte din domeniul Inginerie electrică, fiind o specializare cu tradiție în cadrul universității noastre. În cadrul specializării se asigură dobândirea de cunoștințe atât în domeniul electric, cât și în cel mecanic, aferente sectoarelor de producție. Specializarea asigură dobândirea de cunoștințe teoretice și practice în domeniul utilizării tehnicii de calcul și a microprocesoarelor în general și, în special, în proiectarea și utilizarea sistemelor mecanice și electrice. De asemenea se urmărește dobândirea unor cunoștințe privind utilizarea și proiectarea mașinilor electrice, a acționărilor electrice clasice și moderne, a instalațiilor de automatizare și a roboților, electronicii de putere utilizate în acționări electrice sau alte instalații industriale, sistemelor mecanice și a instalațiilor electrice de producere și distribuție a energiei electrice. Pregătirea absolvenților se realizează cu ajutorul unor cadre didactice foarte bine pregătite profesional, în cadrul unor laboratoare dotate cu aparatură și tehnică de calcul necesară dobândirii de cunoștințe practice, atragerii studenților în activitatea de cercetare științifică. Absolvenții acestei specializări dobândesc pregătirea necesară pentru proiectarea și exploatarea echipamentelor electrice și mecanice din diverse domenii ale întreprinderilor și societăților comerciale, din atelierele de întreținere și reparare a echipamentelor și instalațiilor electromecanice, echipamentelor moderne de acționare și automatizare. Această specializare funcționează și cu o extensie la Horezu (jud. Vâlcea).
 • Energetică Industrială: 
  Specializarea „Energetică industrială” face parte din domeniul Inginerie energetică, fiind o specializare relativ nouă în cadrul universității noastre. În cadrul specializării se asigură dobândirea de cunoștințe în domeniile electric și energetic, aferente sectoarelor de producție în general, și în sectoarele de producere și distribuție a energiei electrice. Specializarea asigură dobândirea de cunoștințe teoretice și practice în domeniul sistemelor de producere a energiei termice și electrice atât prin metode clasice, cât și prin procedee neconvenționale. Se urmărește dobândirea de cunoștințe necesare proiectării și exploatării echipamentelor termice și hidraulice pentru producerea energiei, a mașinilor electrice și transformatoarelor de putere, a rețelelor electrice de distribuție, a sistemelor de monitorizare și control al energiei termice și electrice. De asemenea se urmărește dobândirea unor cunoștințe privind utilizarea tehnicii de calcul și a microprocesoarelor, în general, și în special, în proiectarea și utilizarea sistemelor electromagnetice, utilizarea și proiectarea acționărilor electrice clasice și moderne, a instalațiilor de automatizare și a roboților, electronicii de putere utilizată în instalații electroenergetice, utilizării energiei termice și electrice, managementului în electroenergetică. Absolvenții acestei specializări dobândesc pregătirea necesară pentru proiectarea și exploatarea echipamentelor electroenergetice, termice, hidraulice și electromagnetice din diverse domenii ale întreprinderilor și societăților comerciale, din instalațiile de producere, distribuție și utilizare a energiei termice și electrice, în activitatea de cercetare productivă.

INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ȘI TRANSPORTURI:

 • Echipamente pentru procese industriale / Mașini și echipamente miniere:
  Specializarea asigură o pregătire solidă si bine orientată, astfel încât absolvenții să poată lucra atât în domeniul ingineriei industriale, cât și in cercetarea fundamentală sau cu caracter aplicativ. Elasticitatea programelor de învățământ creează premiza ca viitorii ingineri de la această specializare să se poată orienta cu ușurință și spre alte domenii, astfel încât să poată accede ușor și rapid pe piața forței de muncă. Pregătirii în domeniul mecanic clasic i se adaugă cunoștințe ample de acționări fluidice și pneumatice, vibrații și diagnosticare vibroacustică, utilizarea tehnicii de calcul, proiectarea asistată de calculator, cunoștințe din domeniul economic și al științelor socio-umane, indispensabile pentru un viitor specialist. Specializarea asigură o pregătire solidă și bine orientată, astfel încât absolvenții să poată lucra atât în domeniul exploatării mașinilor și instalațiilor de proces, cât si în domeniul conceperii, proiectării și realizării acestora. Componenta opțională a programelor de învățământ asigură totodată viitorilor ingineri de la această specializare posibilitatea de a se orienta cu ușurință și spre alte domenii de activitate.
 • Tehnologia construcțiilor de mașini:
  Specializarea asigură o pregătire solidă și bine orientată, astfel încât absolvenții să poată lucra atât în domeniul construcțiilor de mașini, cât și în cercetarea fundamentală sau cu caracter aplicativ. Conținutul programelor de învățământ creează premiza ca viitorii ingineri de la această specializare să se poată adapta cu ușurință și spre alte domenii astfel încât sa poată accede ușor și rapid pe piața forței de muncă.
 • Ingineria Transportului și Traficului:
  Conținutul programelor de învățământ pentru această specializare creează premiza ca viitorii ingineri să poată lucra cu ușurință în orice domeniu în care sistemele de transport reprezintă cel puțin o componentă a activității desfășurate. În afara pregătirii din domeniul conceperii, proiectării și exploatării sistemelor de transport, absolventul mai dobândește și solide cunoștințe de informatică, proiectare asistată de calculator, fiabilitate, precum și din domeniul economic și al științelor socio-umane.

Înscrierile la Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică a Universității din Petroșani se fac, on-line, în perioada 3-20 iulie 2023, pe platforma  admitere.upet.ro. Candidații care nu dispun de mijloace tehnice se pot prezenta la sediul Facultății dorite, unde se pot înscrie online, beneficiind de suport tehnic.

Media de admitere este calculată ca medie ponderată între:
– media generală a examenului de bacalaureat (cu ponderea de 60%) si
– nota obţinută la examenul de bacalaureat la Matematica (cu ponderea de 40%). În cazul în care candidatul respectiv nu a susţinut probă scrisă la disciplina Matematică, se va lua în considerare nota obţinută la a treia probă scrisă.

Detalii complete privind admiterea la Universitatea din Petroșani pot fi obținute pe pe platforma web dedicată:  admitere.upet.ro.