Ședință extraordinară marți, 4 iulie 2023, la Consiliul județean Hunedoara

Home Anunțuri Ședință extraordinară marți, 4 iulie 2023, la Consiliul județean Hunedoara
Ședință extraordinară marți, 4 iulie 2023, la Consiliul județean Hunedoara
Consiliul Județean Hunedoara este convocat marți, 04 iulie 2023, ora 13.00, în ședință extraordinară, în sistem videoconferință, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2023, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2023 ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF cu elemente DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Extindere bloc operator, Spitalul Județean de Urgență Deva”;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF cu elemente DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții: „Construire pasarelă între U.P.U. și Laborator de Imagistică”.