Consiliul județean Hunedoara / Ședință extraordinară a CJH în 8 august 2023

Consiliul Județean Hunedoara este convocat marți, 08 august 2023, ora 14.00, în ședință extraordinară, în sistem videoconferință, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor sectoare de drum aferente drumului județean DJ 687E: Hunedoara-Teliucu Inferior-Ghelari-Bunila-Vadu Dobrii, din domeniul public al Municipiului Hunedoara în domeniul public al Județului Hunedoara;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului clădire Secția Pediatrie” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, componenta 5-Valul Renovării, axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Creșterea eficienței energetice și reabilitarea imobilului Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva – Magna Curia” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, componenta 5-Valul Renovării, axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice;