ITM Hunedoara a început controalele la toate spațiile GPL din județul Hunedoara

Home Stiri la zi ITM Hunedoara a început controalele la toate spațiile GPL din județul Hunedoara
ITM Hunedoara a început controalele la toate spațiile GPL din județul Hunedoara

Inspectoratul Teritorial de Muncă al județului Hunedoara informează că a început controalele la toate spațiile GPL din județul Hunedoara. Campania națională de control privind verificarea angajatorilor care desfășoară activități de depozitare și comercializare a carburanților auto tip GPL – cod CAEN 4671

Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecției Muncii, s-a dispus demararea unei campanii naționale de control privind verificarea angajatorilor care desfășoară activități de depozitare și comercializare a carburanților auto tip GPL – cod CAEN 4671.

Campania națională se desfășură în perioada 28.08.2023 – 08.09.2023 și are ca obiective principale identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale care reglementează relațiile de muncă, eliminarea neconformităților constatate în domeniile relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă, prin dispunerea măsurilor obligatorii pentru remedierea acestora și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare.

Scopul principal al acestei campanii de control este verificarea respectării prevederilor legale care reglementează relațiile de muncă (verificarea contractelor individuale de muncă, transmiterea în termenul legal a CIM în registrul general de evidență a salariaților, durata timpului de muncă și munca suplimentară, întocmirea evidenței orelor de muncă prestate de salariați, repausuri periodice, munca de noapte, acordarea drepturilor salariale, regulamentul intern / contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate) și securitatea și sănătatea în muncă în acest domeniu (Realizarea evaluării riscurilor pentru SSM lucrătorilor, probabilitatea producerii și persistenței atmosferelor potențial explozive, posibilitatea prezenței și activării surselor de aprindere și a declanșării incendiului, utilajele, substanțele folosite – agenții chimici periculoși, procesele și posibilele lor interacțiuni, etc).

De asemenea, se va urmări și modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, acolo unde este cazul.

La finalizarea acțiunilor de control, Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara va comunica extrase privind modul de reflectare a campaniei.

Prin fiecare acțiune de control, I.T.M. Hunedoara urmărește creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relațiilor de muncă și cele referitoare la sănătatea și securitatea în muncă pentru toate domeniile de activitate.