Pensionarii mineri din Valea Jiului transmit clasei politice o scrisoare deschisă pentru dreptate socială

Home Economie Pensionarii mineri din Valea Jiului transmit clasei politice o scrisoare deschisă pentru dreptate socială
Pensionarii mineri din Valea Jiului transmit clasei politice o scrisoare deschisă pentru dreptate socială

În perspectiva dezbaterilor publice privind adoptarea unei noi Legi a Pensiilor Publice, obligație asumată de statul român odată cu semnare Planului Național de Redresare și reziliență, dar și realitatea cotidiană care confirmă că majoritatea populației României se află în prag de sărăcie, au determinat pensionarii reuniți în cadrul Asociației Liga Pensionarilor Mineri Valea Jiului să elaboreze și să transmită clasei politice o ”Scrisoare deschisă pentru Dreptate Socială”.

Documentul, semnat de liderii asociației, Constantin Căpriță –președinte,  Ion Dăbuleanu – președinte executiv și Elena Sevici – consilier juridic, aduce în atenție câteva realități privind temele abordate, propunând, în același timp, soluții concrete de abordare legislativă în favoarea pensionarilor, astfel încât aceștia să nu fie afectați în mod negativ de modificările din noua Lege a pensiilor.

În documentul transmis presei, reprezentanții pensionarilor din Valea Jiului arată că Guvernul și-a asumat reforma pensiilor, ca jalon îmn cadrul PNRR, pornind de la următoarele considerente:

  • Crearea unui cadrul legal modern și eficient pentru reforma sistemului public de pensii, cu asigurarea sustenabilității și predictibilității acestuia, prin eliminarea ”inegalităților sociale” odată cu respectarea principiului contributivității în raport cu drepturiule beneficiarilor de pensie;
  • Însușirea (conforma jalonului 214) obligației de a reforma întregul sistem public de pensii astfel încât cuantumul pensiei în drept să reflecte activitatea efectivă și contribuțșia la fondul de pensii (CAS), în raport cu veniturile brute realizate de asigurat, , demers legislativ care să asigure consolidarea legăturii dintre contribuția plătită și beneficiul acordat, pe deploijn meritat de beneficiari.

Din păcate, așa cum atrag atenția reprezentanții LPMVJ, acest demers legialtiv încă nu a fost adoptat în Parlament, cu toate că problematica este una cât se poate de simplă. Motiv pentru care, liderii acestei asociații de pensionari își oferă sprijinul, arătând că există un procedeu legal simplu și ușor de realizat pentru soluționarea inechităților existente între pensionari și drepturile acestora, iar acestea constau în completarea și modificare legilor nr. 263/2010 și 127/2019, după cum urmează:

  • Modificarea și completarea legii 263/2010, art 3, alin. 1, litera L și a Legii 127/2019, art 85, 86 și art. 87 , aliniatul 3, referitoare la numărul de puncte, respectiv punctajul lunar pentru fiecare contribuabil, în funcție de grupa de muncă efectiv prestată și nu așa cum este cuprins în actualele prevederi legislative.

Președintele Asociației Liga Pensionarilor Mineri Valea Jiului, Constantin Căpriță arată că actualele legi ale pensiilor au foarte multe și mari vicii de procedură, prevederi care denotăp mai degrabă nedreptăți sau interese ascunse, nepricepere ori rea voință. ”Am putea aminti, în acets sens, formula impusă cu numitorul fracției de 25 despre care se discută, sau chiar de 30,32 care aduce mari nedreptăți pentru pensionarii beneficiari ai grupelor I și II de muncă, favorizând doar beneficiarii grupei a III-a. În opinia noastră, formula aceasta este un dezastru social și credem că nu este drept ca măcar să continue discuțiile pe aceste procedee impuse de legile menționate”, arată Constantin Căpriță.

Reprezentații LPMVJ propun inserarea în legislație a unui articol unic, care să restabilească un echilibru între drepturile de pensie aflate în plată și cele viitoare. Acesta ar urma să aibă următorul enunț: ARTICOL UNIC: Dreptul la Asigurări Social este garatat de stat și se exercită în condițiile noului articol unic. Calculul numărului de puncte și punctajul lunar realizat de asigurat se va calcula prin raportarea câștigului salarial brut/soldei brute lunare, după caz, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale la: a) câștigul salarial mediu brut pe luna respectivă, comunicat de Institutul Național de Statistică (anexa nr. 7 la legea 263/2010) pentru beneficiarii Grupei I, condiții speciale de muncă; b) câștigul salarial minim brut pe țară (utilizat în anexa nr. 8 din legea 267/2010 sau cel comunicat de de Institutul Național de Statistică) pentru beneficiarii Grupelor a II-a, condiții deosebite și a III-a, condiții normale de muncă;

Președintele LPMVJ, Constantin Căpriță arată în scrisoarea deschisă că ”acest articol unic va realiza o corectă dreptate socială, instituind principiul ”după muncă și răsplată” în acordarea pensiilor, cu o echilibrare normală între majoritatea asiguraților și contribuabililor la fondul public de pensii, raportată la salariul minim brut pe țară. ”Beneficiarii Grupelor a II-a și a III-a de muncă nu au avut și nu au tangență cu salariul mediu brut anual! Este incoret a li se atribui calculul punctajului raportat la salariul mediu brut de care nu au beneficiat niciodată, procedeu prin care drepturile lor de pensie au fost aduse sub pragul sărăciei. Iar numărul acestor oropsiți ai soartei este de peste 1.300.000 de persoane. Față de această situație, transmitem Ministerului Muncii și Casei de Pensii ca, într-un termen de 15-20 de zile să prezinte un calcul comparativ, ținând cont de formula propusă de noi, calcul care va reflecta o creștere a drepturilor de pensie pentru pensionarii din grupele a II-a și a III-a cu o peste 90% față de pensia în plată. Aplicarea acestei formule de calcul ar aduce și realizarea dezideratului clamat de întreaga clasă politică, privind creșterea pensiilor mici și asigurarea de pensii mulțumitoare pentru toți românii”, spune Constantin Căpriță.

Acesta mai face precizarea că propuneera privind aplicarea formulei de calcul propusă se încadrează în obligațiile asumate de România prin PNRR față de Uniunea Europeană, fiind parte obiectivă în componenta 6 și 8 a Programului.