Șomaj în ușoară creștere la finalul verii, în județul Hunedoara

Potrivit datelor statistice raportate la finalul lunii august 2023, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara erau înregistrați 6.316 șomeri (din care 3.406 femei), rata șomajului fiind de 4,05 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,73 %, în această lună acest indicator a înregistrat o creștere de 0,32 pp.

Directorul executiv al instituției, Georgeta Tomuța precizează că din totalul de 6.316 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Hunedoara, 1.919 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 4.397 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.226  șomeri provin din mediul rural și 4.090  sunt din mediul urban. Cei mai mulți șomeri hunedoreni provin din categoria de vârstă cuprinsă între 40 și 49 de ani (1586 de persoane), iar cei mai puțini corespund categoriei de vârstă cuprinsă între 25 și 19 de ani (527 de persoane.)

Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Hunedoara  28 %, urmat de cei cu studii gimnaziale 27 %, iar 20 % sunt șomeri fără studii și cu nivel de studii primare. Cei care au absolvit învățământul profesional sau școli de arte și meserii reprezintă 16 % din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii superioare sunt 7%, iar cei cu învățământ postliceal sunt 2%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 277 persoane foarte greu ocupabile, 1.668 greu ocupabile, 4.003 mediu ocupabile, iar 368 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Hunedoara.