Ședință de îndată vineri, 6 octombrie, la Consiliul județșean Hunedoara

Consiliul Județean Hunedoara este convocat de îndată, astăzi, 06 octombrie 2023, ora 13.00, în ședință extraordinară desfășurată în sistem videoconferință, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor terenuri din domeniul public al Municipiului Deva în domeniul public al Județului Hunedoara;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea însușirii Protocolului nr.3281/21522/04.10.2023 de predare-primire a unor terenuri aferente drumului județean DJ 707: lim.jud.Arad – Căzănești – Vața de Jos (DN 76) situate în Comuna Vața de Jos, Județul Hunedoara, din domeniul public al Comunei Vața de Jos în domeniul public al Județului Hunedoara;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea însușirii Protocolului nr.2912/21641/2023 de predare-primire a imobilului în care își desfășoară activitatea Unitatea de Asistență Medico-Socială Baia de Criș din domeniul public al Comunei Baia de Criș în domeniul public al Județului Hunedoara;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara, cu Comuna Vața de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Vața de Jos pentru realizarea în comun a obiectivului de investiții de interes public județean: ”Statuia Eroului Național Avram Iancu – Crăișorul Munților”.
Documentele de ședință pot fi consultate la următorul link: