Ședință extraordinară a CJH vineri, 13 octombrie 2023

Consiliul Județean Hunedoara este convocat de îndată, vineri, 13 octombrie 2023, ora 09.00, în ședință extraordinară desfășurată în sistem videoconferință, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara;
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională „Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare drumuri județene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și promovarea patrimoniului economic și cultural al județului Hunedoara Lot 1 Zona Pădureni- DJ687D: Teliucu Inferior (DJ687E)-Cinciș Cerna-Toplița -Hășdău- Lunca Cernii de Jos-Lunca Cernii de Sus-Gura Bordului- lim. jud. Caraș-Severin, tronson km 0+000-15+165”;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Creșterea eficienței energetice și reabilitarea laboratorului recuperare, medicină fizică și balneologie (baza de tratament) a Spitalului Județean de Urgență Deva, Județul Hunedoara”;
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.63/2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 80.000.000 lei.
Documentele de ședință pot fi consultate la următorul link: