„Pe firul apei”, un proiect de succes cu perspectivele continuării misiunii pe baza rezultatelor pozitive

Asociațiile Macaia și Urban Lab Valea Jiului anunță finalizarea cu succes a activităților din cadrul proiectului pilot colaborativ, „Pe firul apei”, derulat în cursul acestui an în Valea Jiului.

Acest proiect a avut ca scop implicarea comunității locale în acțiuni de creștere a gradului de conștientizare și dezvoltare a simțului responsabilității în ceea ce privește cursurile de apă din Petroșani.

În acest scop au fost organizate mai multe activități, după cum urmează:

  • Conferința de lansare a proiectului pilot: Acest eveniment de deschidere a avut ca scop informarea cu privire la activitățile proiectului și consolidarea dialogului cu toți partenerii și ceilalți factori implicați. În cadrul conferinței au fost prezentate direcțiile principale ale proiectului și au fost discutate modelele de bună practică pentru a crește apropierea comunității față de râuri și a accentua rolul tuturor părților implicate importanța colaborării acestora.

  • Amenajarea Zonei Pavilionare de Relaxare: Prin intermediul concursului studențesc „pe MALeia”, proiectul a contribuit la transformarea unei zone publice neutilizate și inaccesibile într-un spațiu atractiv de odihnă și recreere de pe malul pârâului Maleia. Această inițiativă a fost realizată cu ajutorul unei echipe de studenți, voluntari locali și cu sprijinul autorităților locale și Apele Române Jiu.

  • Implicarea Comunității Locale: Proiectul a încurajat implicarea activă a locuitorilor din Petroșani, în special a populației tinere 14-35 ani, elevi si studenti, în acțiuni de ecologizare, excursii de identificare a faunei și florei pârâului Maleia, ateliere cu tematici specifice și concursuri. Aceste activități au fost desfășurate în cola

  • Creșterea Conștientizării Comunității: Prin evenimente cum ar fi expoziții cu proiecte de arhitectură, discuții despre importanța apei în natură, ateliere si campanii creative cu elevii din licee, proiectul a contribuit la creșterea nivelului de conștientizare în comunitate cu privire la importanța protejării resurselor hidrografice.

  • Conferința de încheiere a  pilot: În cadrul conferinței de presă de au fost prezentate publicului larg rezultatele proiectului, având în vedere cu precădere replicabilitatea, sustenabilitatea și rolul major al finanțării în implementarea cu succes a proiectului alături de parteneri.

Toate aceste realizări nu ar fi fost posibile fără partenerii proiectului, factorii implicați și voluntari. Astfel că asociațiile doresc să transmită aprecierea lor sinceră către toți cei care au susținut și au participat la desfășurarea cu succes a activităților din proiectul „Pe firul apei” 2023.

În baza rezultatelor pozitive obținute până acum, factorii implicați doresc continuarea proiectului „Pe firul apei” în următorii ani, cu scopul de a construi o comunitate mai conștientă și responsabilă în ceea ce privește gestionarea și protejarea si valorificarea  cursurilor de apă din Valea Jiului.

Misiunea Asociației MACAIA este de a aduce o contribuție pozitivă în comunitate, prin inițierea și derularea unor proiecte și programe cu impact social și cultural, atât la nivel local, cât și național. Asociația are drept scop susținerea și dezvoltarea culturală și artistică a ideilor originale, încurajarea colaborării și cooperării între diferiți actori naționali din sectorul cultural, abordarea interdisciplinară în adresarea problemelor sociale, culturale sau de mediu. La rândul său, Asociația Urban Lab Valea Jiului se concentrează asupra valorificării patrimoniului natural si mediului construit din Valea Jiului.