Consiliul județean Hunedoara / Anunț modificare oră ședința CJH din 31 octombrie 2023

Având în vedere Anunțul nr.23452/25.10.2023 și în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, precum și ale art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 135 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Hunedoara, se aduce la cunoștință publică faptul că ora ședinței ordinare a Consiliului Județean Hunedoara din data de 31 octombrie 2023,  s-a modificat de la ora 13,00 la ora 12,00, iar ordinea de zi rămâne neschimbată.